Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

A doroszlói Szent Imre herceg plèbàniatemplomban is ünnepi szentmisèt tartottak. 

,,Március 25., Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

A nagy várakozás beteljesedéséről szóló ünnepről beszél ez a mai nap. Márián kívül senki nem tudta és és senki sem ismerte ennek az üzenetnek nagyságát és mélységét, és nem is tudott róla senki. Titokban, csendben lépett le ebbe a világba a Mindenható Isten Názáret városában egy Szűzhöz, akit Máriának hívtak. Mária igenje, amikor elfogadja Isten tervét, amikor igent mond Isten tervére, jelenti azt a pillanatot amikor az Isten teremtménnyé alakul a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen méhében. Ezért mondhatjuk azt, hogy a mai napon ünnepeljük a megváltás pillanatát, azt a pillanatot, amikor az Úristen megtette első lépését a konkrét megváltás érdekében. Krisztusért Máriához fordult.
Mária szolgálata révén nyílt meg számunkra is az út a mennyország felé. Mert azzal, hogy Máriát Isten felkérte tervének elfogadására, a későbbiekben mindannyian odaállhatunk a fa alá, és szakíthatunk annak a fának a gyümölcséről, mely fán Krisztus függ. Hiszen Krisztus lett annak a másik fának a gyümölcse, amelyről a Szentírás beszél. Olvashatjuk a Szentírásban, hogy a paradicsom kertjének közepén volt egy másik fa is, az élet fája. S amikor Ádám és Éva ettek a tiltott fáról, kiűzettek a paradicsomból azért, hogy ne szakíthassanak az élet fájáról. Hosszú évezredek után jelenik meg ezen a földön a paradicsomi élet fája, s ennek gyümölcséből kínál szakítani már a Mindenható Isten mindenkinek, akik Krisztus halálában és föltámadásában, hívő lélekkel, Isten felé fordulva kívánnak élni. Isten nem tiltotta el az embert az élet fájától, csak az élet fájához vezető utat tette hosszabbá. Lehozta közénk a földre a paradicsom kert életfáját, a szent kereszt fáját, melyet a megváltás gyümölcse termett. Ennek a lehetőségnek a kezdetét ünnepeljük a mai napban Urunk születésének hírül adásában. Máriában az Ő együttműködését szemléljük. Ehhez a mai naphoz, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kötődik az angyali üdvözlet emlékezetére, egy a VII. századi népi ájtatosság, az Üdvözlégy egymás után ezerszer történő elimádkozása hálából, köszönetképpen Szűzanyának, hogy elfogadta ezt az isteni tervet és így az Ő anyai szolgálata révén eljuthatott a kereszténység az élet fájához. Köszönjük meg mi is mindig ezzel az imdásággal Máriának azt a szolgálatát, melyet Ő az üdvösség történetében tett.”

Forràs: Szent Imre herceg Plèbània- Doroszló

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.