NAPI SZÉP-Visszanéző-Kopácsi Halásznapok-Nyugat-bácskaiak vendégszereplése

A kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület hagyományőrző néptáncosai, a Fúvószenekar tagjai továbbá a doroszlói Twins Band tagjai, Csernicsek Edvin és Csernicsek Ervin, a kórogyi Aranycsárdás Együttes sorait erősítve felléptek a hagyományos kopácsi rendezvénysorozaton:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | NAPI SZÉP-Visszanéző-Kopácsi Halásznapok-Nyugat-bácskaiak vendégszereplése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Bezdánban búcsúzott el a Délvidéktől a Radnóti-verszarándok

A verszarándoklat szeptember 18- án reggel folytatódott. A zombori zsidó temetőben koszorúztak és verset mondtak a zombori Veljko Petrović Gimnázium és a Ripp Rózsa Egészségügyi Szakközépiskola tanulói, Jankovich Margit és Orsovai Bibianna magyartanárok vezetésével.

Minderről és az út bezdáni folytatásáról Tóth Péter Lóránt a következőképpen beszélt:

,,A zombori zsidó temetőben nyugszik több száz olyan bori munkaszolgálatos, akit október 7- én Cservenkán, a téglagyárban megöltek. Több mint ezer embert végeztek ki ott, közülük nagyon sokan ebben a zombori temetőben nyugszanak immár. Kimentünk oda a helyi gyerekekkel, elhelyeztük az emlékezés virágait, verset mondtunk. Onnan továbbindultam Bezdánba, ahol a katolikus templom előtt találkoztam a helyi általános iskola tanulóival és velük együtt mentünk az egykori bezdáni kompkikötőhöz. Zombor és Bezdán Nyugat-Bácska két ékszere, majdhogynem Nyugat-Bácska legnyugatibb pontja. Jómagam évek óta járok erre a vidékre és tulajdonképpen minden nyugat-bácskai, magyarok lakta településen megfordultam különböző előadásokkal. Az erőltetett menet is erre jött, Cservenkától haladtak, Szivác, Zombor felé, Bezdánban átmentek a kompon, a mai Horvátország területére és folytatták az útjukat Darázs majd Mohács felé. Ezért mentünk ki Bezdánban a kikötőhöz, ahol szintén tartottunk egy emlékműsort, búcsúztatást. A tizenhét napos délvidéki szakaszom véget ért.”

70276806_1057433214587733_5172487483178352640_n

70653606_713278275766309_615748141009862656_n

71498059_958308691216280_7299246754333982720_n

A bezdáni Testvériség-egység Általános Iskola és a kupuszinai József Attila Általános Iskola tanulói, Tóth Péter Lóránt versvándor helyi és nyugat-bácskai tisztelői, az emlékező közösség tömegesen kísérte el az egykori kompkikötőhöz a kunszentmiklósi fiatalembert, aki A lélek útja elnevezésű Radnóti Miklós-verszarándoklat keretében augusztus 31-én indult Borból és a tervek szerint szeptember 24-én, 800 kilométer megtétele után a Győr melletti Abdára, Radnóti Miklós halálának feltételezett helyszínére érkezik. A bezdáni átkelőnél, a búcsúztató alkalmával jelen volt Dr. Szili Katalin autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, Turkál Marianna, az MNT Oktatási Bizottságának tagja, Jankovich Szilárd, Zombor városi tanácsos, Pribilla Attila segédpolgármester.

70647628_2343377582657268_4871050589397581824_n

70775670_990928557923256_4863750351880192000_n

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | Bezdánban búcsúzott el a Délvidéktől a Radnóti-verszarándok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Őszi rajz

A zombori Laza Kostić Kulturális Központ munkatársa, Szitás Mária a doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolában tartott foglalkozást. Az alsósok körében Fésűs Éva: A sündisznócska című versét dolgozták fel csoportos beszélgetés és kreatív foglalkozás keretében:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | Őszi rajz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felülemelkedni a kirekesztésen, a kegyetlenségen-A Radnóti-verszarándoklat üzenete eljutott Zomborba is

A lélek útja – Radnóti Miklós-verszarándoklat augusztus 31-én indult Borból és a tervek szerint szeptember 24-én ér véget, amikor Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi “versvándor” 800 kilométer megtétele után a Győr melletti Abdára, Radnóti Miklós halálának feltételezett helyszínére érkezik. A megbékélésnek, a Radnóti által felmutatott humánum minden időben való tiszteletének és megőrzésének jegyében indított kezdeményezés három országot köt össze: Szerbiát, Horvátországot és Magyarországot. A verszarándoklat csaknem 100 településen halad át.

dsc_0449-3

dsc_0471-4

Szeptember 17- én, Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából indított verszarándoklat zombori állomásán, a Magyar Polgári Kaszinóban jelen voltak és köszöntőt mondtak a vers-zarándoklat védnökei, Dr. Szili Katalin autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, Vicsek Annamária oktatási államtitkár, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Végrehajtó Bizottságának elnöke, továbbá a népes közönség mellett köszöntötték Pelt Ilona, tartományi frakcióvezető helyettest, Turkál Mariannát, az MNT Oktatási Bizottságának tagját, Szlákó Józsefet, az MNT tagját, Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét és a helyi tisztségviselőket.

dsc_0453-3

dsc_0526-4

dsc_0447-4

A versvándort nagy örömmel várták a nyugat-bácskaiak, az itteni több szereplése alkalmával szerzett régi ismerősök és újabb tisztelői. Tóth Péter Lóránt megérkezésekor egyebek mellett a következőket nyilatkozta:

-Radnótiék útja során Szivác, Cservenka, Zombor szintén nagyon fontos volt, ezért például Szivácon, a kíséretemet képező Pannon Tv stábja által készített dokumentumfilm érdekében többet forgattunk a helyszínen. Ezért meg kellett szaporázni a lábaimat, de hát hála Istennek, hogy időben Zomborba érkeztem, erővel és energiával fölvértezve. Ami az verszarándoklat célját illeti, a saját magamét még mindig keresem benne, azt biztosan, határozottan látom, hogy az elmúlt napokban az a sok ember, aki megmozdult ennek hatására, aki ma összejött itt, Zomborban vagy Cservenkán a templomban és sorolhatnám, az mind eljött, kicsit talán kiéhezett lélekkel várva valami olyasmit, amit Radnótiról esetleg újat tanulhat vagy régit föleleveníthet és a Radnóti-versekben egy kicsit megfürödve talán holnap más, új emberként ébredhet fel.

dsc_0511

dsc_0470-5

Jerasz Anikó szervező, védnök üdvözlőbeszédében elmondta:

,,Hetvenöt évvel ezelőtt a gyűlölet, a pusztítás és a harag lángjában égett az egész világ. 1944 őszén Európa szívében ártatlan emberek, közöttük rengeteg fiatal és gyermek esett áldozatul a fajgyűlöletnek. Azonban egy fiatal, élete delét élő zsidó származású magyar költő a hegyek fogságában kemény munkával és éhezéssel tengette mindennapjait. Küzdött a túlélésért. Ember volt ő az embertelenségben, szócső a szótlanságban. Hatalmas lelkierejével felül tudott emelkedni saját halálfélelmén, dacolt a zsarnoksággal, a kegyetlen bánásmóddal. A művészet szépsége, a költészet gyöngyszeme segítségével vigasztalta a munkaszolgálatos bajtársait, ábrándozott a szebb és a dicsőbb jövőről, az örök boldogságról, az otthon fészkének melegéről, a hitvesi szeretetről és a hűségről (…) Ma, 2019- ben egy szintén élete delét élő fiatalember, Tóth Péter Lóránt arra vállalkozott, hogy a neves költő és a többi ártatlanul meghurcolt bori munkaszolgálatos tiszteletére megteszi ugyanezt a 820 kilométeres utat. Az erőltetett menet zombori állomásán művésztársaival, Hajvert Ákossal és a Mécsvirág Együttes tagjaival együtt hívva fel a figyelmet arra, hogyan lehet felülemelkedni a kirekesztésen, a kegyetlenségen, hirdetve az élet szépségét, a család, az otthon, a szerelem örökkévalóságát a líra és a zene nyelvén.”

dsc_0454-5

dsc_0464-5

Dr. Szili Katalin szolidaritást vállalva a verszarándokkal mezítláb mondta el köszöntő szavait:

-Különleges alkalom a mai, ugyanis pontosan ma, szeptember 17- én hetvenöt éve, hogy Borból elindult Radnóti Miklós. (…) Radnóti olyan költő, aki nemzetünk kincse. Térben és időben is ezt jelzi az is, hogy a Kárpát-medence valamennyi sarkában, ahol akár diákot, fiatalt, időset kérdezünk, ki volt Radnóti, tudja rá a választ. Úgy hozzátartozik, nemcsak a kulturális életünkhöz, hanem az életünkhöz egyáltalában, ahogyan gyertyához a lángja. A költőhöz hasonló korú fiatalember, Tóth Péter Lóránt felvállalt valami olyat, amely keveseknek jut eszébe, verszarándoklatot. A zarándoklat a keresztény ember sajátja, és mint ilyen vezeklés vagy bűnbocsánat is. Mindezek mellett pedig egyben emlékezés és emlékállítás, közös kincsünk, a nyelvünk, kultúránk, közös identitásunk mellett és Vajdaság esetében visszaidézése azoknak az egyéb nemzetiségű vagy vallású embertársainknak, akik szintén életüket adták ebben a vérzivataros időszakban (…) 2019- ben mit jelenthet számunkra az erre történő emlékezés? Azt, hogy tisztelnünk kell egymásban a különbözőséget, hogy meg lehet egymás mellett élni, férni magyarnak és szerbnek, vagy magyarnak és szlováknak vagy románnak. Ez a Kárpát-medencei lelkületünknek a megjelenítését vagy éppen annak a 21. századi európai sokszínűségnek a megjelenítését jelenti, ahol békében, szabadságban tudunk egymás mellett élni…- hallottuk a miniszterelnöki megbízottól.

dsc_0478-4

dsc_0520-4

dsc_0485-5

Vicsek Annamária a tisztelet és a szeretet megnyilvánulásait hangsúlyozta a verszarándoklat tekintetében:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | Felülemelkedni a kirekesztésen, a kegyetlenségen-A Radnóti-verszarándoklat üzenete eljutott Zomborba is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva