Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Temetői nagykereszt szentelés- DOROSZLÓ

Szeptember 19- én Doroszlón, a hősök temetőjében került sor az adakozásból felújított nagykereszt felszentelésére. A megemlékezést Wilhelm József történelemtanár vezette, köszöntötte az egybegyűlteket a doroszlói Hagyományőrző csoport, a Szent György Lovagrend doroszlói tagjai, a doroszlói Egyházközség nevében.

Elmondta, hogy erre a felújításra sor kerülhetett Diósi Jánosnak és az általa angazsált doroszlóiaknak köszönhető. Wilhelm hangsúlyozta, egy fecske nem csinál nyarat, de ha sokan összefognak, annak ilyen látványos eredménye lesz. Vannak, akik pénzadománnyal, mások munkájukkal, munkagépeikkel vagy a felújításhoz szükséges anyagok adományozásával járultak hozzá, hogy sor kerülhessen a nagykereszt felújítására.

A szóban forgó nagykeresztet 1927- ben Cseke János és neje, Erzsébet állítatta, valamint a közelben eltemetett Knézy Péter plébános szentelte fel.

A felújított keresztet a mostani emlékezés alkalmával ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperesplébános szentelte fel, közreműködött a templomi énekkar.

Gyertyát gyújtottak a nagykereszt felújításához pénzadományokkal hozzájárulók, illetve az őket képviselők: Az Orovec család, az Egyesült Államokból, nevében Diósi János lovag, a Kistamás család, Ausztráliából, nevében Stock János, a Bártol család, Magyarországról, nevében Tancsik Lajos, Huszár Imre és Rózsa, Gellér Viktória, Diósi János és Rózsa, továbbá az egykori kereszt állító Cseke család utódai nevében Király Etelka. Az emlékezés lángját gyújtotta a különböző háborúkban elesett doroszlói hősökért vitéz Holló Róbert, a hősök temetőjében nyugvó minden lélekért Konc Ferenc lovag.

A felújításhoz munkájával, munkagépeivel, illetve építőanyaggal járult hozzá: Konc Ferenc, a Holló család, Stock János, Király Lajos, Novák Lóránt, Tancsik Lajos, id. Gellér Balázs, Pintér Ferenc, Komáromi József, Wilhelm József.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | Temetői nagykereszt szentelés- DOROSZLÓ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A közösségi hit(tan) új tere

Szeptember 18- án felújított, felszerelt hittantermet szenteltek fel a kupuszinai Szent Anna egyházközségben, parókián. A fejlesztés a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. A pályázás véghezvitelében az egyházközségnek a Dunatáj Egyesülés munkatársai segítettek.

Maguk a hittanos gyerekek vágták át a termet megnyitó szalagot, ft. Kurin István, helyi plébános mondott imát, szentelte fel a minden korszerű tanulási és játékeszközzel felszerelt hittantermet. Az ünnepségen a hittanosok, a József Attila Általános Iskola tanulói működtek közre, versekkel, énekkel. Jelen volt az iskola vezetése, tanárok és helyi, illetve nyugat-bácskai tisztségviselők is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | A közösségi hit(tan) új tere bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghitt temetőkápolna búcsú Regőcén

Szeptember 18- án tartották Regőcén a 160 évvel ezelőtt emeltetett Fájdalmas Szűzanya temetőkápolna búcsúját.

Aki évente ellátogat erre az ünnepre, az tudja, ezen az ünnepnapon általában süt a nap és az embernek az az érzése, a Jóisten fényes áldást osztva tekint le a regőceiek közösségére. A gesztenyefákkal szegélyezett kálváriasor, a kora őszi napfény, a könnyű szél sajátos természeti közeget, a szépen felújított temetőkápolna, a kálváriasor, a sok ősi síremlék és a kézzel kongatott nagyharang egyedülálló szakrális helyszínt biztosít a regőcei szórványközösség egyik legfontosabb ünnepnapjához.

Vendégként rendszeresen jelen van a magyarországi Gara és Bácsszentgyörgy delegációja, köszöntötték a Bajai Honpolgár nevű lap munkatársát, Nebojszki Lászlót, aki behatóan foglalkozott Regőce helytörténetével, továbbá a politikum képviselőit, Pelt Ilona tartományi segédtitkárt, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnökét, Dr. Goretić Vámoser Györgyit, a Zombor városi Képviselő Testület VMSZ- frakciójának vezetőjét, Stipankov Andreát, a nyugat-bácskai VMSZ- iroda vezetőjét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Egyéb | Meghitt temetőkápolna búcsú Regőcén bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A nagyberuházások megtekintése

A Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének vezetősége megtekintette a 2021-ben megkezdett infrastrukturális beruházásokat. 

A monostorszegi vízgyár megépítésének folyamatait, technológiáját Kubatov Dejan, a bezdáni Vodovod igazgatója ismertette. 

A delegáció következő állomása a Kupuszina és Monostorszeg között épülő útszakasz volt. 

Végül a Sári és Nemesmilitics közötti útszakasz egy részének teljes felújítását tekintették meg, illetve a Zomborig terjedő részleges felújítások kerültek megtekintésre.

Kategória: Egyéb | A nagyberuházások megtekintése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva