Az örök magyar reménykedés szimbóluma -Turul-emlékművet avattak Szilágyin

Március 26- án avatták fel Szilágyin a Turul- emlékművet, amelynek elődjét 1942 tavaszán állították a faluban az első világháborúban elesett katonák emlékére (58 katona esett el a faluból), majd ezt 1944 ledöntötték. 

Bársony János és a helyi civil szervezetek, egyesületek kezdeményezésére most Magyarország Kormánya, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség és a helyi, továbbá a Szilágyiról elszármazott lakosok támogatásával a Szent István király templom kertjében felállították újból a közösséget erősítő történelmi jelképet, Mrákovics Péter, zombori akadémikus szobrász alkotása. 

Az avatási ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pásztor István, a VMSZ elnöke, a Tartományi Képviselőház elnöke, Deli Andor Európai Parlamenti képviselő (Fidesz-KDNP), mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, továbbá jelen voltak a helyi tisztségviselők. Az avató ünnepség szentmisével kezdődött a plébániatemplomban. Ft. Kurin István helyi plébános prédikációjában hangsúlyozta az ünnepnap jelentőségét, az elődökről, az ősökről és a hősökről való megemlékezés, az irányunkban tanúsított tiszteletadás fontosságát. 

A szentmisén tekerőlant játékkal közreműködött Micsik Béla népzenész. 

Az avató ünnepségen beszédet mondott Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki egyebek mellett a következőket hangsúlyozta:

-Az emberi végtisztesség megadása vezette a szilágyiakat arra, hogy ezt a szobrot felállítsák, hogy örök mementót állítsanak, nemcsak az ötvennyolc embernek, aki az első világháborúban az életét adta a hazáért, hanem az örök magyar reménykedésnek és kapaszkodásnak is. Az emlékművön szereplő Szózat kezdő sorainak parancsszavai: ,,Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar”, kötnek bennünket igazából össze. A nyelven, a kultúrán, a zenén, a népviseleten kívül, a fölött szimbolikus értelemben, misztikus értelemben ez a mondat az a kötés, amely szétszakíthatatlan, amely minden nehézséget túlél, amely mint a búvópatak, újra és újra föltör, amelyik áldozatvállalásra kényszeríti, belső kényszerként az embert. Szeretnék adózni azok emlékének, akik ‘44 után, amikor ezt a szobrot ledöntötték, ennek emlékét, darabjait, az újrafölállításának a reménykedését annyi évtizeden keresztül továbbőrizték. Épp ezért a mai valóban egy ünnepnap, mert olyasmi történik velünk, ami mindent visszaigazol. Visszaigazolja mindazt az imádságot, a buzdítást, a reménykedést, amely a templom falai között évtizedeken keresztül elhangzott. Ha van pillanat, amikor ennek a szobornak a felállítása indokolt és méltó, akkor az a mostani pillanat. Egy ilyen jellegű szobor felállítása mindig politikai, sőt nemzetpolitikai tett. Éppen ezért a legalkalmasabb pillanat a mostani, hiszen ugyanaz a fajta nemzethez való ragaszkodás, a nemzet jövőjét meghatározó idő, amelyben most vagyunk- mondta Pásztor István.

A Turul-emlékművet mgr. Hajnal Jenő, a  Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Pásztor István, a VMSZ elnöke, továbbá Szilágyi legidősebb embere, Magó János ès Francia Fàbiàn leplezte le. Áldást mondott ft. Kurin István helyi plébános és Szenn Péter református püspök. 

Az emlékműnél elhelyezte a kegyelet virágait az MNT képviseletében mgr. Hajnal Jenő elnök, De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, Szlákó József, az MNT tagja, a VMSZ képviseletében Pásztor István elnök és Deli Andor Európai Parlamenti képviselő. A VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti Szervezete nevében Pelt Ilona elnök és Dr. Úri Emese köztársasági képviselőjelölt, a zombori Egészségház igazgatója koszorúzott. Az emlékezés virágait elhelyezte továbbá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Dunatáj Egyesülés, a Szent György Lovagrend, a Történelmi Vitézi Rend, a Vitézi Rend, a Vajdasági Magyar Szövetség Helyi Szervezete, a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület, a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület, a kupuszinai József Attila Általános Iskola, a szilágyi Szent István király Egyházközség, a szilágyi Nyugdíjas Egyesület, a helyi Héja Vadászegyesület, a szilágyiról elszármazott kanadaiak, a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a gombosi Önkéntes Tűzoltó Testület, a gombosi József Attila Általános Iskola és az Arany János Magyar Művelődési Egyesület, a doroszlói Kuckó Gyermeksarok, a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület, a bezdáni Önkéntes Tűzoltó Testület képviselete. 

Az ünnepi műsorban közreműködtek a szilágyi József Attila ME irodalmi és zenei csoportjának tagjai, a Búzavirág és a Borvirág asszonykórus, a Fúvószenekar, továbbá Hosszúné Balla Lenke énekelt, Antalovics Péter költő verse hangzott el. 

Felkèszítők voltak: Antalovics Zsuzsanna ès Szakàl Mónika

Az ünnepnapot állófogadás zárta.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.