Temetői nagykereszt szentelés- DOROSZLÓ

Szeptember 19- én Doroszlón, a hősök temetőjében került sor az adakozásból felújított nagykereszt felszentelésére. A megemlékezést Wilhelm József történelemtanár vezette, köszöntötte az egybegyűlteket a doroszlói Hagyományőrző csoport, a Szent György Lovagrend doroszlói tagjai, a doroszlói Egyházközség nevében.

Elmondta, hogy erre a felújításra sor kerülhetett Diósi Jánosnak és az általa angazsált doroszlóiaknak köszönhető. Wilhelm hangsúlyozta, egy fecske nem csinál nyarat, de ha sokan összefognak, annak ilyen látványos eredménye lesz. Vannak, akik pénzadománnyal, mások munkájukkal, munkagépeikkel vagy a felújításhoz szükséges anyagok adományozásával járultak hozzá, hogy sor kerülhessen a nagykereszt felújítására.

A szóban forgó nagykeresztet 1927- ben Cseke János és neje, Erzsébet állítatta, valamint a közelben eltemetett Knézy Péter plébános szentelte fel.

A felújított keresztet a mostani emlékezés alkalmával ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperesplébános szentelte fel, közreműködött a templomi énekkar.

Gyertyát gyújtottak a nagykereszt felújításához pénzadományokkal hozzájárulók, illetve az őket képviselők: Az Orovec család, az Egyesült Államokból, nevében Diósi János lovag, a Kistamás család, Ausztráliából, nevében Stock János, a Bártol család, Magyarországról, nevében Tancsik Lajos, Huszár Imre és Rózsa, Gellér Viktória, Diósi János és Rózsa, továbbá az egykori kereszt állító Cseke család utódai nevében Király Etelka. Az emlékezés lángját gyújtotta a különböző háborúkban elesett doroszlói hősökért vitéz Holló Róbert, a hősök temetőjében nyugvó minden lélekért Konc Ferenc lovag.

A felújításhoz munkájával, munkagépeivel, illetve építőanyaggal járult hozzá: Konc Ferenc, a Holló család, Stock János, Király Lajos, Novák Lóránt, Tancsik Lajos, id. Gellér Balázs, Pintér Ferenc, Komáromi József, Wilhelm József.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.