Beszédes bácskai történetek és képes viseletszótár- Két könyvújdonság Silling István tollából

 

Bácskai emlékezések címmel jelent meg Silling István ,,Levéltáriádákat” tartalmazó szépirodalmi kötete.

A szabadkai Grafoprodukt Nyomdában készült kiadványról szóló recenzióban Fekete J. József kritikus egyebek mellett a következőket hangsúlyozza:

,,Silling tolla alatt családok, generációk kelnek életre a levéltári feljegyzésekből, mellettük markáns vonalakban jelenik meg a korszellem, gyakorta együtt az impérium- és hatalomváltás díszleteivel, illetve azok familiáris lecsapódásával egyetemben.

 Gyógyszerész, vagy bakter, egyre megy ebben a narratívában, minden színre lépő magával hordozza megjelenítésre érdemes sorsát.” 

Dr. Silling István nyelvjárás-és néprajzkutató, művelődéstörténész további, szintén friss kötete a Forum Könyvkiadónál látott napvilágot és a Kupuszinai népviselet címet viseli. 

A kiadó a következő sorokkal ajánlja a könyvet: 

,,Silling István, a nyugat-bácskai nyelvjárások és népélet szakavatott kutatója legújabb kötetében szülőfaluja, Kupuszina máig megőrzött hagyományos viseletét mutatja be. A szerző témára vonatkozó, több mint négy évtizedes gyűjtéseinek eredményét viseletszótár formájában adta ezúttal közre. Eme impozáns kötet a paraszti öltözetek iránt érdeklődők, valamint a hagyományőrző tánccsoportok, kórusok és viseletkészítők számára is hasznos lehet, lévén, hogy a gazdag képanyaggal rendelkező könyvben a kupuszinai női és férfi viselet elemei ábécérendben megtalálhatóak. Silling István Kupuszinai népviselet című képes viseletszótára kiváló kalauz a nyugat-bácskai falu ma is élő viseleti tradíciójának hiteles bemutatásához.”

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.