ÚJABB NÉGY HÁZVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉST IRT ALÁ AZ ALPOLGÁRMESTER- KÚLA

A Falugondozási Minisztérium helyiségeiben még négy szerződést írt alá Valka Károly, Kúla község alpolgármestere falusi házvásárlásról. A családi házakat pályázat alapján Kúla község falvaiban vásárlási szándékot kinyilvánító házaspárok vagy egyedül álló szülők kapták ez alkalommal: Stanka Končar és Slobodan Končar Cservenkáról, Gordana Ćosić és Rade Ćosić kúlai házaspár, akik úgy döntöttek, hogy házat vásárolnak Bácskereszúron, valamint egy fiatal gazda, Miroslav Čizmar Bácskeresztúron és Ana Marchetic Liparon telepszenek le mint egyedülálló szülők.

A pénzt a Szerb Köztársaság területén egy kertes vidéki ház megvásárlására vonatkozó támogatási program meghatározásáról szóló rendelet értelmében osztották ki 2021 -re.
A minisztérium szerint ez a program vissza nem térítendő pénzeszközök elkülönítését irányozza elő fiatal házas vagy életközösségben élő, egyedülálló szülő és 45 év alatti fiatal gazda esetében, kertes vidéki ház megvásárlására. Ez a ház a Szerb Köztársaság minden lakott helyén elterülhet, kivéve a városi és önkormányzati székhelyeket, valamint a külvárosi településeket.
Nagy az érdeklődés, és a pénzeszközöket a beérkezett pályázatok sorrendjében osztják ki mindaddig, amíg az erre a célra elkülönített forrásokat el nem költik, de legkésőbb 2021. november 1 -jéig – emlékezteti a pályázati lehetőséggel élni akarókat Valka Károly.
Forrás: Kúlai magyar vagyok facebook-oldal
Kategória: Egyéb | A közvetlen link.