Pályázat- Milan Dunđerski Költészeti Díj

A Szenttamási Népkönyvtár Milan Đorđević filozófiatanár kezdeményezésére 2019- ben létrehozta a Milan Dunđerski Költészeti Díjat azzal a céllal, hogy tartósan megőrizze a neves szenttamási költő és humanista emlékét. Egy évvel a díjalapítás előtt jelent meg Milan Dunđerski válogatott verseinek kétnyelvű, szerb–magyar kötete Pesnik je poput Prometeja –
A költő akár Prométheusz címmel, amelyet Đorđević Milan és dr. Horváth Futó Hargita szerkesztett. A kötet második, bővített kiadása nyomdában van. A Népkönyvtár ezzel a pályázattal kíván hozzájárulni az autentikus (irodalom)esztétikai értékek megőrzéséhez, és ösztönözni a fiatalok nemzetközi, interkulturális együttműködését a szabad alkotói
szellemiség jegyében. A pályázat célja az univerzális emberi értékek megőrzése a tehetséges fiatalok alkotásai révén, amelyeket szerb, magyar, horvát, bunyevác, montenegrói és bosnyák nyelven hoznak létre.
A Milan Dunđerski Költészeti Díjatat harmadszor ítélik oda a legsikeresebb
alkotásoknak, melyek elgondolkodtatóak és az egyetemes emberi értékekre hívják fel a figyelmet. Eddig még nem publikált, magyar, szerb, horvát, bunyevác, montenegrói és bosnyák nyelvű versekért két kategóriában ítél oda díjat a neves szakemberekből álló zsűri a (hazai és külföldi) középiskolások és egyetemisták mezőnyében.
A díjazott szerzők oklevelet, Milan Dunđerskiról szóló szerb‒magyar kétnyelvű könyvet és pénzjutalmat kapnak, a díjazott versek pedig irodalmi folyóiratokban jelennek
meg.
A pályázat 2021. december 31-én zárul, a díjak ünnepélyes átadására 2022. február 22- én, a költő születésnapján kerül sor.
Az érdekelt szerzők legfeljebb két, eddig még nem publikált verssel pályázhatnak. A pályaműve(ke)t a tekasrb@stcable.net ímélcímre küldjék Verspályázat megjelöléssel. A levélhez két külön Word-dokumentumot mellékeljenek: az egyik tartalmazza a jeligével ellátott verset (betűtípusa és -mérete Times New Roman 12-es, a szerb szövegek cirill vagy
latin írásmóddal is beküldhetők), a másik dokumentumnak pedig a jelige feloldása mellett tartalmaznia kell a szerző teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, ímélcímét és a középiskolájának vagy egyetemi karának nevét és székhelyét.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Pintér Andreától, a Szenttamási Népkönyvtár igazgatójától kérhetnek a +38121730185 telefonszámon, a tekasrb@stcable.net
ímélcímen vagy a Szenttamási Népkönyvtár Facebook-oldalán.
P. L.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.