Meghitt temetőkápolna búcsú Regőcén

Szeptember 18- án tartották Regőcén a 160 évvel ezelőtt emeltetett Fájdalmas Szűzanya temetőkápolna búcsúját.

Aki évente ellátogat erre az ünnepre, az tudja, ezen az ünnepnapon általában süt a nap és az embernek az az érzése, a Jóisten fényes áldást osztva tekint le a regőceiek közösségére. A gesztenyefákkal szegélyezett kálváriasor, a kora őszi napfény, a könnyű szél sajátos természeti közeget, a szépen felújított temetőkápolna, a kálváriasor, a sok ősi síremlék és a kézzel kongatott nagyharang egyedülálló szakrális helyszínt biztosít a regőcei szórványközösség egyik legfontosabb ünnepnapjához.

Vendégként rendszeresen jelen van a magyarországi Gara és Bácsszentgyörgy delegációja, köszöntötték a Bajai Honpolgár nevű lap munkatársát, Nebojszki Lászlót, aki behatóan foglalkozott Regőce helytörténetével, továbbá a politikum képviselőit, Pelt Ilona tartományi segédtitkárt, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnökét, Dr. Goretić Vámoser Györgyit, a Zombor városi Képviselő Testület VMSZ- frakciójának vezetőjét, Stipankov Andreát, a nyugat-bácskai VMSZ- iroda vezetőjét.

Az ünnepi liturgián jelen volt és szolgált: Ft. Josip Štefković, Zombor kerületi esperese, ő tartotta horvát nyelven a szentbeszédet, ft. Szűcs Tibor, vaskúti plébános, ő tartotta a magyar nyelvű prédikációt, ft. Pásztor Árpád, bácsgyulafalvi plébános, ft. Egedi Antal, helyi plébános, ft. Drobina Gábor, zombori káplán, regőce szülötte, Mirko Božić, pravoszláv pap.

A szentbeszédekben elhangzott, Krisztus és Szűz Mária példáját követve járjuk be türelemmel és állhatatossággal életünk kálváriáit, teljesítsük be a ránk mért sorsot.

Az ünnepi misét agapé követte, amelynek finomságai a helyi hívek, a regőcei katolikus közösség adakozását, munkáját dicsérték.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.