Szent Flórián ünnepe- Doroszló

Ma, május 4- én Szent Flórián, az árvizek és tűzvészek ellen védő szent emléknapja van. A doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai idén is ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg védőszentjük hőstetteiről, az elődök áldozatos munkájáról, a jelenkor kihívásairól.

Ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperesplébános prédikációjában hangsúlyozta, foglaljuk imába a Testület tagjainak önzetlen, segítő tevékenységét, kérjünk áldást működésükre.

A doroszlói ÖTT vezetősége a hagyományokhoz híven megkoszorúzta a Szent Imre Herceg templom kertjében álló Szent Flórián- szobrot, Verebélyi atya pedig megáldotta azt.

Az ünnepi szentmisén a Klemm Valéria vezette templomi kórus működött közre.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.