Megszűnik a folyami vám Bezdánnál- Magyar Szó

A jövő év első napjával a szerbiai kormány döntése alapján megszűnik Bezdánnál a dunai vámhatóság kirendeltsége. Erről még 2019 decemberében született meg a kormányrendelet, ami már érvénybe is lépett, de csak 2022. január elsejétől válik kötelező érvényűvé. A döntés indoka a nemzetközi nyomás, amely a dunai hajózásról szóló konvenció kitételeinek betartására szólította fel Szerbiát.

A konvenció szerint a vámhatóságnak Palánkán lenne a helye, és tervben van az is, hogy jövő év elejétől az apatini kikötő és a palánkai vám veszi át a bezdáni vámhatóság feladatait és alkalmazottait. 

A zombori helyi önkormányzat szeretné megakadályozni a folyami vámhatóság elköltöztetését Bezdánból. Érvelése szerint jobb az infrastrukturális felszereltsége az apatini kikötőnél, a folyó szélessége lehetővé teszi, hogy bármilyen vízállás esetén egyszerre több hajó horgonyozzon a vámon, és hogy a teherrakományok ellenőrzése és elvámolása mellett az utasforgalommal járó formaságok rendezésére is adódik mód.

A folyami vám megszűnése minden bizonnyal magával vonja a bezdáni kikötői hatóság (révkapitányság) felszámolását is. Ez az intézmény az adott Duna-szakasz mellett felügyeli a környező csatornákat, és a térségbe érkező évi 3000 hajót. A révkapitányság egyben folyami határátkelő, az lenne az ésszerű, hogy a vám is ott legyen.

Egyes vélemények szerint erre módot adhatna a jogi kibúvó, hogy a Szerbia és Horvátország közti folyamszakaszon 1945-től mindmáig csupán ideiglenesen megvont határ húzódik, a dunai hajózásról szóló nemzetközi konvenció pedig a rögzített határokkal számol, de a szerb kormány nem kívánt élni ezzel a jogi kiskapunak a lehetőségével.

szikics, Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.