Szent István királyra emlékeztek Apatinban

Augusztus 19- én az apatini Szent István szobornál tartottak ünnepi koszorúzást emlékezést. Az államalapítás, az államalapító, valamint Apatin városának alapítója, Szent István király emlékére, tiszteletére tartott nemzeti ünnep alkalmából a jelenlevők között köszöntötték Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház elnökét és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét, Dr. Úri Emese köztársasági képviselőt, Dubacz Éva, tartományi képviselőt, Turkál Mariannát, az MNT Oktatási Bizottságának tagját.

A felvezetőben elhangzott, nagy öröm és megtiszteltetés a nyugat-bácskai magyarság számára, hogy együtt ünnepelhetnek a 2011- ben állított apatini Szent István- szobornál, amely a térség magyarságának egyik büszkesége. Varga Attila, gödöllői szobrászművész alkotása az anyaország, Apatin község, az Ábrahám Pál Egyesület és magánszemélyek kezdeményezésére, illetve támogatásával került felállításra kilenc évvel ezelőtt.

Az emlékezés a Magyar Himnusz közös éneklésével kezdődött, a kupuszinai tehetség, Molnár Csilla énekelte a jelenlevőkkel egyetemben.

Pelt Ilona, a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnöke egyebek mellett az alábbiakat mondta az ünnep helyi jelentőségéről:

-Nagyon fontos számunkra a Szent István szobor ittléte. Nyugat-Bácska szórványként van emlegetve, de mi magyarságunkban és identitásunkban nagyon erősek vagyunk. Azt gondolom, hogy ez a szobor, fontos jelképként csakis erősít bennünket. Nagyon fontos az itteni magyarság számára, hogy megkoszorúzzuk a szobrot, tisztelegjünk Szent István emléke és öröksége előtt, amely segít bennünket az identitás megtartása, a megmaradás és fejlődés útján. A szobor talpazatán szereplő dátum: 1011 és 2011. Tehát az ezer éves jubileum alkalmából került ide ez a szobor, amely az ezeréves ittlétünket bélyegzi meg. Ezért is nagyon fontos számunkra, hiszen nem csak azt jelképezi, hogy magyarok vannak itt, hanem azt is, hogy ezer éve vannak itt magyarok- szögezte le Pelt Ilona.

Mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke a következőképpen szólt a nyugat-bácskai szórványban tartott ünnepségről:

-Nemzeti ünnepünkön azt az üzenetet is megfogalmazzuk, hogy amikor Szent István királyt szentté avatták, azt az örökséget hagyta ránk, hogy rendnek kell lenni, rendet kell teremteni a világban, rendet kell teremteni a fejekben, tudni kell, hogy merre akarunk haladni, hiszen enélkül nincs fejlődés és jövő (…) Az Összetartozás Évében az összetartozás érzése idehozott bennünket Apatinba, a Szent István szoborhoz, hiszen minden magyar fontos és lényeges számunkra. Az elmúlt harminc év minden pillanata azt bizonyította, hogy ha valakire lehet támaszkodni, az a szórványmagyarság. A szórványközösségek vannak olyan erősek, hogy megújulni képesek és bármennyire is fogyatkozunk, valami isteni csoda folytán nagyon is vagyunk még (ezt az idei választások is bizonyították), ahol ki kell állni magunkért, ott vagyunk elegen. Ez az, ami nélkül nem tudnánk nemzetben gondolkodni, sem abban, hogy a magyarság összetartozása nemcsak érték és kincs, hanem jövőt szervező, jövőbe mutató erő is- hallottuk az MNT elnökétől.

Pásztor István, a VMSZ elnöke egyebek mellett a következőket nyilatkozta a nemzeti ünnep, az apatini helyszín kapcsán:

Két Szent István szobor van Vajdaságban, az egyik a horgosi, a másik az apatini. A közvetlen apropója ennek a nyugat-bácskai Szent István szoborállításnak, hogy az apatiniak úgy tudják és a történelmi dokumentumok arról tanúskodnak, hogy Apatin megalapítója Szent István volt. Szent István a pravoszlávoknak és a nyugati keresztényeknek is szentje. Az a fajta tisztelet, ami nálunk van irányában, majdhogy nem kitapintható a szlávoknál, a szerbeknél is. Nálunk nyilván erőteljesebben, hiszen a mi államunk az, amelyet ő alapított (…) Minden évben aktualizálhatja az ember Szent István üzenetét, de az összes aktualizált üzenet alapját két alapvető célkitűzés, két alapvető érték jelenti minden évben. Az egyik a nemzet önállóságának megőrzése, a másik pedig ebből az önállóságból építkezve, ezt elősegítve a környezettel való együttműködés készsége és az együttműködés módozatainak megtalálása, úgy, hogy az ne menjen az önállóság, illetve az identitás megőrzésének kárára. Az elmúlt száz évben és jelenünkben mindez egyre aktuálisabb, az elmúlt választások miatt is, amikor újra bizonyítanunk kell, hogy érettek vagyunk arra, hogy önmagunkat megőrizzük, hogy a közösség identitását megőrizzük, ugyanakkor együttműködjünk másokkal, akikkel ugyanazt a szülőföldet osztjuk-mondta Pásztor István.

A Szent István szobornál elhelyezte az emlékezés virágait Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke, mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezete nevében Pelt Ilona elnök koszorúzott, továbbá Péter István, Goretić Vámoser Györgyi, Uzelac Katica alelnökök koszorúztak.

Az ünnepi megemlékezésen közreműködtek a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület Borvirág férfikórusának tagjai. Az eseményt ünnepélyesebbé tette a doroszlói, a gombosi és a kupuszinai népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok, továbbá a hetes számú huszárezred tagjának jelenléte.

A Dunatáj Egyesülés jóvoltából minden jelenlevő kapott, hazavihetett egy ajándékcsomagba tett szeletet a közöny nyugat-bácskai ünnepi kenyérből.

Mészáros László és Aleksandar Dukić fotói

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.