VÁLASZTÁSOK 2020- Nem adhatjuk alább

Dubacz Éva, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselőjelöltje, vízügyi építőmérnök, a VMSZ kupuszinai helyi szervezetének elnöke, a kupuszinai helyi közösség tanácsának alelnöke. A tartományi listán befutó helyen szerepel, személyében megmaradhat a folytonosság, amely a tartományi képviseletet illeti Nyugat-Bácskában. A mérnöknő szakmai tudása, elhivatottsága által síkra száll a megfelelő vajdasági vízhálózat, az egészséges, tiszta ivóvíz meglétéért, azontúl elkötelezett a (nyugat-)bácskai magyar közösségek iránt, szülőfalujában tevőlegesen részt vesz a hagyományőrzésben, az eredeti kupuszinai mákos rétesnek az ő keze nyomán is messzeföldön híre van.

Milyen célok nyomán fogalmazná meg képviselőjelölti küldetését?

– Fontos, hogy állhatatosan megtartsuk magyarságunkat, magyar közösségeinket. Ki kell állnunk érdekeinkért. Mindennek lényegét magam is a saját bőrömön tapasztaltam, lévén, hogy a nyugat-bácskai szórványban élek. Itt fokozottan harcedzetté válik az ember, közösségileg és egyénileg is. Naponta bizonyítanunk kell létjogosultságunkat. Úgy gondolom, mindez többlettartást és energiát is ad.
Hivatásom szerint építőmérnök vagyok, azon belül a vízügyet végeztem el. Ennél fogva nagyon lényegesnek tartom, hogy minden településen megfelelő vízhálózat legyen. Hiába adottak a vízhálózatok, azok azbesztcement csőből vannak, mindet fel kellene újítani. Kupuszinán is van vízgyár, de elöregedett, régi csöveken halad keresztül a víz, itt az ideje a korszerűsíteni. Ugyanígy nagyon fontos a szennyvízhálózatnak a kiépítése is, nemigen mondható, hogy Vajdaságban sok helyen ki van építve. Ennek keretében nagyon lényeges a szennyvíztisztítás is.

Az ön személye által megmaradhat a tartományi képviselet folytonossága, ami Nyugat-Bácskát, a körzetet illeti. Ez kihívást jelent?
– Megtiszteltetés számomra, hogy az előző képviselőt, Pelt Ilonát követem ezzel a jelöltséggel. Nyugat-Bácska szempontjából nagyon fontos, hogy ne csak önkormányzati szinten, hanem a tartományban is megmaradjon a folytonosság, képviselve legyenek a helyi érdekek. Azon túl természetesen lényeges és megtisztelő, hogy nyugat-bácskaiként képviselhetem a vajdasági magyarság érdekeit a tartományban.

A szakmaiság mellett közösségi tevékenységével, szerepvállalásával is sokat tesz a magyarság érdekeiért, értékeiért.
– Beleszületni egy hagyományápoló, erős identitású közösségbe önmagában is küldetést jelent. Az ember nem adhatja alább. Mindig is igyekeztem továbbvinni az örökséget, amit ránk hagytak az elődök. Aktív tagja vagyok a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó csoportjának, és segítem a néptánccsoport munkáját is. Az autentikus kupuszinai mákos rétes készítése pedig az a szenvedélyem, amely által a gasztronómia eszközével akár más kultúrákban, messzeföldön is jó hírét kelthetem a szülőfalumnak.

Tartományi képviselőjelöltként és a kupuszinai helyi közösség alelnökeként is az itthonmaradást, a szülőföldön való boldogulás elősegítését tartom a legfőbb feladatnak. Azt, hogy a magyar közösségek tagjai magasabb létszínvonalon élhessenek. Különösen odafigyelve a fiatal korosztályokra, mindezt fejlesztések révén és a munkavállalás terén látom elősegíthetőnek. Továbbá mindehhez hozzátartozik számomra, hogy mindenütt jó minőségű, tiszta ivóvíz folyjék a csapból.
Mindenkit arra biztatnék, menjen el szavazni június 21-én, és leadott voksai által támogassa a VMSZ-nek a vajdasági magyar közösségek érdekében tett törekvéseit!

lmt, Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.