Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett-A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Kedves Barátunk!

Erős és élő közösségeink – egyáltalán a lehetőségek és feltételek – megteremtésében, a
közösségek megtartásáért egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy egész intézménnyel felérő személyek szolgálnak. Sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés, csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan
gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani
gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy ezen életművek és
életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Mindez arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel, de közösségteremtő derűjükkel is különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk
messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – jövőképétől.
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent leírtak alapján kéri Önt/Önöket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az egyesületi, csoportban elért
teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Amennyiben közösségükben:

 az anyanyelvápolás,
 a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz,
 a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom,
 a hangszeres zeneművészet és kórusművészet,
 a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra,
 a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, az
építőművészet,

 a pedagógusi, a kutatói munka, a történészi kutatások,

 a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén,
közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért,
kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett
tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy tisztelettel kérjük
Önt/Önöket, felterjesztéseiket juttassák el hozzánk.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy
vagy szervezet rövid pályarajzát, bemutatását, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő
és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2019.
november 15-éig kérjük elküldeni Word-formátumban elektronikusan az
office@vmmsz.org villámposta címre, valamint nyomtatott formában – aláírva – postai
úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth
Lajos tér 4.).
Felterjesztésüket, kérjük, legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg.
Kérjük, hogy a szöveg végén tüntessék fel mind a felterjesztő, mind pedig a felterjesztett
telefonos és lehetőség szerint e-mailes elérhetőségét is.
A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési
Szövetség Elnöksége 2019. december 16-áig hozza meg.
Az elismeréseket 2020. január 24-én, Zentán, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi
ünnepségen nyújtják át a díjazottaknak.

Őszinte tisztelettel:

Szabadkán, 2019. október 10-
én

s.k. Sutus Áron elnök

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.