Nagyboldogasszony ünnepe a Doroszló-Szentkúton

Augusztus 15- én Nagyboldogasszony napján rózsafűzért imádkoztak, ünnepi szentmisét tartottak a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhelyen. Vendégként jelen volt ft. Széll József, kispiaci plébános.

A Doroszló-Szentkút szabadtéri oltáránál ft. Verebélyi Árpád főesperes, a kegyhely igazgatója hangsúlyozta a Szűzanya hitbeli érdemeit, az egyház zsengéjének, egyik első üdvözültjének, Istennél gyűjtött lelki kincseket gyűjtőnek nevezve Szűz Máriát.

,,Szűz Máriában, mint az asszonyi nem legkiválóbbikán sem a halálnak keserűsége, sem a testén romlás nem fogott. Szent Alfonz úgy tartja: ,,…három dolog teszi keserűvé a halált: ragaszkodás a földiekhez, a lelkiismeret mardosása a bűnök miatt és az üdvözülés bizonytalansága. Mária halála mentes volt ezektől a keserűségektől, számára épp három ellentétes tudat tette könnyűvé a halált (…) Neki az isteni szeretet adta az életet és ugyanaz adta a halált is.”

Elhangzott továbbá:

,,Mária földi életének befejezésével kapcsolatban a II. vatikáni zsinat a mennybemenetel dogmáját meghatározó bulla szavait veszi át: ,,A szeplőtelen Szűz, aki megőriztetett az eredendő bűn minden szeplőjétől, földi életének végeztével testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségbe.” (Lumen gentium 59.)

Az ünnepi szentmisén közreműködött a doroszlói Szent Imre plébánia, Klemm Valéria vezette templomi kórusa.

A búcsúi mézesbábos a zombori Janovics- cukrászat volt.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.