A közösség elkötelezettje

Péter István a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Tanácsának tagja, Nyugat- bácskai körzeti szervezetének alelnöke, az apatini Községi Tanács tagja, a Dunatáj Egyesülés elnöke több közéleti területen is otthonosan mozog, legyen az politika, művelődés vagy civil ügy. Jelentős eredményekről és megvalósításra váró tervekről számolt be, Apatin Község magyar érdekképviseletét, a közösségi életet illetően.

peter6

– Apatin Községben egyetlen olyan lista van, amely magyar embereket és érdekeket kíván bejuttatni a Községi Képviselő Testületbe és ez a VMSZ listája. Meggyőződésünk, hogy érdemi segítséget csakis ebből a pozícióból tudunk nyújtani az itteni magyar közösség számára. Jellemző ránk, hogy nem félünk nagyot álmodni. Gondolok itt az ipari park és a sportcsarnok projektumaira, amelyek ugyan még nem jutottak el a befejezésig, de büszkén mondhatjuk, elkezdtük a megvalósítást. Sokat tehettünk az Egyházközösségért. A kupuszinai Szent Anna- templom orgonájának javíttatására 1 millió dinárt, a nyílászárók, az ablakok cseréjére 297000 dinárt sikerült elkülöníteni. A községi magyar képviseletnek köszönhetően megmaradtak a falvakban a kommunális alkalmazottak, az eszközök. Visszautalnék egy régebbi eredményre is, az apatini Szent István- szobor avatására. Azelőtt Apatinban elképzelhetetlen lett volna ilyen jelleggel megnyilvánulni, nem beszélve arról, hogy a szobor azóta is épp, semmifajta gyalázkodás nem esett rajta. Továbbá Kupuszinán sikerült építenünk egy amerikai technológián alapuló vízgyárat, amelyet az ivóvíz ellátási problémával küzdő városok is megirigyelhetnének. Elkészültek a főtervek a Kupuszinát Monostorral összekötő útszakasz kiépítésére a szennyvízelvezetőre és a még egyedüli macskaköves, Zombori utca aszfaltozására vonatkozóan. Ez utóbbi terv már bekerült az idei költségvetésbe. A helyi civil szervezetek érdekvédelméről sem feledkezünk meg- mondta István, aki maga is a több civil szervezet tagja és a Dunatáj régiófejlesztési ernyőszervezet elnöke.

peter4

– Elmondhatjuk, ahhoz mérten, hogy több évtizedes, sőt évszázados múltra visszatekintő egyesületek léte jellemzi Nyugat- Bácskát, a Dunatáj rövid idő alatt a környék civil ernyőszervezetévé nőtte ki magát. Úgy gondolom, legjelentősebb eredményünk, hogy sikerült elfogadtatnunk magunkat a helyi civil szféra képviselőivel. Van néhány látványosabb rendezvényünk, mint például a Szent István- napi kenyérszentelő, amelyre különösen büszkék vagyunk, a legfontosabb mégis a munka, amely a zombori központi irodában folyik. Segítjük a civil szervezetek tevékenységét, működését, sőt mostanra eredményesen nyitottunk az egyének, a vállalkozók felé is, ami a pályázatírási tevékenységet illeti.

peter2

Jómagam szintén tagja, alapítója vagyok több civil szervezetnek. Legutóbbi kezdeményezésünk Kupuszinán egy regionális jellegű környezet és szellemi örökség honvédő civil szervezet, a GYUSZI megalakítása. Célunk, az őseink által ránk hagyott szellemi örökségek megőrzése és egyéb értékeink felkutatása. Gondolok itt a még feltáratlan tömegsírokra vagy olyan történelmi tényekre, amelyeket bizonyos múltbéli rendszerek próbáltak elkendőzni. Van már nyertes pályázatunk, az út menti kápolnák, mint szakrális emlékek restaurálására irányuló projektum nyert bizalmat a Szekeres László Alapítványnál. Pályáztunk továbbá egy kenura, amelynek segítségével a környezetvédelem terén próbálunk feltárásokat végezni, fotókat készíteni, népszerűsíteni a Felső Duna- mentének ezen a részén található jellegzetességeket- hallottuk Péter Istvántól.

Feltehetjük a költői kérdést: hogyan jut idő mindezekre a tevékenységekre a munka mellett?! István főállásban a virágtermesztéssel foglalkozó családi gazdaság örökét viszi tovább. Fejleszti azt, a jelen kor kihívásainak megfelelve, dacolva az egyre nehezebb értékesítési feltételekkel. A válasz Péter István, a közösség iránti elkötelezettségében rejlik. Jelenleg műkedvelői múltját készül megidézni. Szombaton a kupuszinai Sturc József Színjátszócsoport tagjaként láthatjuk viszont a színpadon, a Van, aki forrón szereti című musical bemutatóján.

peter

További képek találhatóak kapcsolódó Galériánkbanhttp://nyugat-bacska-portal.info/wppg_photogallery/gallery12/

 

 

 

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.