,,Az édesanyák és a nagymamák az első igehirdetők”

Szeptember 7- én és 8- án több ezer hívő fordult meg, gépjárművekkel, de gyalogosan és kerékpárral is érkezve a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhelyen.

Az ünnepi, magyar és horvát nyelven zajló nagymisére pénteken délelőtt került sor, Msgr. Dr. Német László belgrádi érsek, metropolita vezetésével. 

A szentmise keretében Msgr. Santo Gangemi, apostoli nuncius  az új érseknek átadta a Palliumot, az érsek-metropoliták jelvényét.

A misén jelen volt számos egyházi méltóság, a pravoszláv egyház és az evangélikus egyház képviseletében is. 

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével dr. Kaizinger Tibor, a Szabadkai Főkonzulátus első beosztott konzulja, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hugyik Richárd az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja, Ótott Róbert tartományi titkárhelyettes, Dubacz Éva és Csikós László tartományi képviselők, Kudlik Zoltán tartományi segédtitkár,  Kern Imre, Szabadka alpolgármestere, Ljiljana Tica, Zombor város alpolgármestere, Rancz Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség alelnöke, Kormányos Katona Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója, továbbá MNT- tagok, önkormányzatok képviselői, helyi tisztségviselők és a Szent György meg a Szent István Lovagrendek tagjai. 

Msgr. Dr. Német László prédikációjában kitért az anyanyelv fontosságára és az összetartozás lelkületének megtartó erejére. 

,,Ferenc pápa szavait idézve: igen, az evangéliumot anyanyelven közvetítik. Jómagam pedig szeretnék köszönetet mondani a sok édesanyának és nagymamának, akik továbbadják ezt gyermekeiknek, unokáiknak. A hit az élettel együtt halad, ezért az édesanyák és a nagymamák az első igehirdetők…”

Ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, a Szentkút kormányzója köszönetet mondott az egyházi méltóságoknak, a vendégeknek, a segítőknek, amiért ünnepélyesebbé tették a doroszlói Kisboldogasszony-napi búcsút. Mint fogalmazott, különleges hálával tartoznak a közreműködő kórusok, zenekarok tagjainak is. 

A szentmise után Oltáriszentségi körmenet zajlott. 

A szentkúti búcsú alkalom volt a Bácskai Hordozható Mária-szobrok Találkozójára. 

Idén a gombosi Lengyel Loretta öltötte fel a Mária-lány viseletet. Mint mondta, immár tíz éve, hogy a hagyomány szerint a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával felöltözik ebbe a viseletbe. Teszi mindezt az elődök tradíciója iránti tiszteletből és nagy örömmel is.

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a doroszlói búcsúban a legfiatalabb zarándok  pedig minden bizonnyal a három hetes csecsemő, Sinkovics Kitti volt, akit szülei Csantavérről hoztak el a kegyhelyre.   

Az ünnepi liturgiák sora szeptember 8- án este szentmisével zárult, amelyet ft. Varga Jenő vezetett. 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.