Magyar Életfa díj ~ Aranyplakett kitüntetés ~ Plakett elismerés- A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége döntött az elismerésekről

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2023-ban is várta a felterjesztéseket az általa alapított elismerésekre, így a Magyar Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjra.
Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől.
A szervezet Elnöksége a beérkezett felterjesztések alapján 2023. december 29-én hozta meg döntését.
Az Elnökség döntése értelmében Magyar Életfa díjban részesül:
 Farkas Zsuzsa nyelvművelő, újságíró, szerkesztő, lektor,
 Kovács Frigyes Jászai Mari- és Pataki-gyűrű díjas színművész, rendező, színházalapító,
társulatvezető, tanár,
 Molcer Mátyás zongoraművész, zeneszerző és -pedagógus, költő és műfordító, képzőművész, zene- és színházi kritikus, publicista,
 Dr. Németh Ferenc művelődés- és helytörténész, egyetemi tanár.

A Plakett díjakat 2023-ban a következő személyek és közösségek vehetik át:
 a Flaman–Hézső citeraduó,
 Király Sándor nagykikindai öntevékeny színjátszó és rendező, közösségszervező,
 Lukács Imre temerini néptáncpedagógus, koreográfus, népzenész, a vajdasági táncházmozgalom meghatározó személyisége,
 Tót Kása Piroska, az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör egyik alapítója, a kultúrkör volt titkára, az egyesület aktív tagja annak 1991-es megalapítása óta, a Szivárvány festőcsoport vezetője,
 a Közép-Bánát magyar közösségi és művelődési életének szervezésében jelentős szerepet betöltő magyarcsernyei Ady Endre Művelődési Egyesület, amely 2023-ban ünnepelte fennállásának 75 éves jubileumát.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége a 2024. évi Aranyplakett kitüntetést posztumusz ítélte oda. Az elismerést egy olyan személy nagyságának ajánlja, a díjjal egy olyan nagy ember életműve előtt tiszteleg, aki ösztönösen tudta, tanította, hogy a közösség- és nemzetszolgálat jegyében való közös cselekvés lehet egyedül a mindennapok iránytűje • hogy nem futhatunk el a ránk szabott küldetés elől • hogy vitorlánk lehet mindez. A díj azt a nemzet- és a térség szőttesét alakító életutat ismeri el, amely a
rendíthetetlenséget és az ezzel járó felelősséget, a mértéket és mértékletességet, az éleslátást és büszkeséget, közösségi erőt és jövőrajzolást jelenti és állítja elénk – magyar utat: vajdasági magyar utat, Kárpát-medencei magyar utat – örökül!

A 2024. évi Aranyplakett kitüntetés azt az embert próbáló küldetést ismeri el, amelynek vezérlő csillaga a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösség történetének következő fejezetében való hit: a közösség jövőjének biztonságba helyezése akként, hogy annak révén az összefogás és az összekapaszkodás megannyi építménye testesüljön, amely – bármerre is tekintsünk – újra- és újjárajzol szülőföldet, térséget, nemzetet, utcácskát, templomot, közösségi házat, intézményrendszert benne magyar szóval, magyar világgal, magyar jövővel.

A VMMSZ az idei Aranyplakett elismerésével Pásztor István, megmaradásunkat, jelenünket és jövőnket is meghatározó életútja előtt tiszteleg.

Az elismeréseket, amelyek Nemes Fekete Edit keramikusművész alkotásaiból és egyedi oklevélből állnak, a Magyar Kultúra Napja 2024. évi délvidéki központi rendezvényének
keretében január 26-án, Zentán, a Művelődési Ház színháztermében nyújtják át a kitüntetetteknek, hozzátartozóknak.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.