(Nyugat-)bácskai emlékeink, értékeink kutatói -Három Silling-könyvet mutattak be Kupuszinán

Október 3- án a kupuszinai művelődési egyesületben a Forum Könyvkiadó Intézet és a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében bemutatták Silling Léda: Vajdasági vásárok és vásározók című néprajzi monográfiáját, Silling István: Duna menti életünkről című tanulmánykötetét és Silling István- Silling Léda: Nyugat-bácskai Szűzanya- emlékek című, képekkel illusztrált könyvét. 

A szerzőket, a vendégeket, a népes közönséget Toldi István, a művelődési egyesület elnöke köszöntötte. A bemutatókat Sági Varga Kinga, a Forum Kiadó munkatársa vezette fel, beszélgetett a szerzőkkel.

Silling Léda: Vajdasági vásárok és vásározók című könyvét Fehér Viktor egyetemi oktató, néprajzkutató méltatta. Elmondta, húsz év kutatómunkájának összefoglalása ez a kiadvány, továbbá Dr. Silling Léda disszertációjának gyümölcse. Hangsúlyozta továbbá:

,,Ebben a kötetben nemcsak Kupuszináról és Nyugat-Bácskáról, hanem egész Vajdaságról olvashatunk, mégpedig egy olyan területről, témából kiindulva, amely eddig igen kevéssé volt tárgyalt a néprajzi, kulturális antropológiai, társadalomtudományi megközelítések mentén. Gazdag fotóanyag díszíti a kötetet, ez pedig arra enged minket következtetni, hogy a kutatónő nemcsak a múlt, az elmúlt száz, százötven év vásárait vizsgálta, hanem a jelenkorunkat is. Ott volt a terepen, interjúkat készített…”

A szerző mesélt is a terepen tapasztalt, nem ritkán tréfás élményeiről, a könyv megírása során felmerült kérdésekről.

Dr. Silling István: Duna menti életünkről című,  jubileumi, sorrendben huszonötödik kötetét L. Móger Tímea költő, publicista mutatta be. A Nyugat-Bácskáról és más vidékről szóló néprajzi és szociográfiai jegyzeteket tartalmazó könyvről elmondta, a tanár úr sokrétű életművének egy különösen komplex, a szerző érdeklődéséhez és szívéhez közel álló minden kutatási területet felölelő darabját tarthatja kezében az olvasó, amikor a Duna menti életünkről című kötet lapozgatja. Így fogalmazott:  ,,Az újabb és újabb  migrációs és gazdasági változások következtében egyfolytában, továbbra is keressük a helyünket ezen a tájon. Ez a kötet, de Silling István életművének minden darabja pedig fontos és pontos iránytű számunkra mindehhez. A helyesen, mívesen dokumentált múlt utat mutat, az egymásra értékként tekintő közösségek tagjai pedig nem kevesebbet, mint a jövőt jelent(het)ik.”

A Nyugat-bácskai Szűzanya- emlékek című, apa és lánya által közösen jegyzett könyvről ft. Kurin István, helyi plébános beszélt:

,,Ez a könyv egyedi és nagy jelentőségű, továbbá képekkel tarkított, minden értelemben színes összefoglalója a Szűzanya- emlékeinknek itt, Nyugat-Bácskában (…) Amint kézbe vesszük a könyvet, rögtön láthatjuk, hogy igen gazdag Szűzanya-emlékekben a térségünk, de mondhatom az egész Bácska, az egész Szabadkai Egyházmegyénk is. A könyv öt fejezetre van osztva. Az első: Emlékművek a Bácskában, különös tekintettel a nyugati részekre, második: Szűz Mária anyai fájdalmának ábrázolásai a Bácskában, a harmadik: A 19. század végéig emelt Szűz Mária- emlékek a Nyugat-Bácskában, negyedik: A lourd-i Szűzanya nyugat-bácskai ábrázolásai, az ötödik: Mária tisztelet egyéb és újabb emlékei a 20. és a 21. században (…) A könyv időrendben tárja az olvasó elé a főleg nyugat-bácskai Szűzanya- emlékeinket. Amint tudjuk, több megszólítása van, úgy az egyházban, mint a néphagyományban is Szűz Máriának. Így a könyvben többek között ezekről is olvashatunk…”

Az ünnepélyes bemutatón közreműködött Csernai Panna egyetemi hallgató, versmondó. 

A könyvek megvásárolhatók voltak a helyszínen, a szerzők dedikálták munkáikat a nagy számú érdeklődőnek. 

Pelt Ilona és a Nyugat-Bácska Portál fotói

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.