A találkozások kegyelmének kiapadhatatlan forrása- A zarándokok testi és lelki megnyugvásért mennek a doroszlói Szentkútra-Magyar Szó-Hétvége

A covid időszak után, idén is több ezren kerekedtek fel zarándokolni a doroszlói Szentkútra Kisboldogasszony napján.

Szűz Mária hitét és életpéldáját felhozva erre buzdított msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök is, aki a Kisboldogasszony-napi püspöki nagymisét vezette:
„Szűz Mária születésének ünnepe életünk legkülönlegesebb üzenetét hordozza, ha egyszer valaki megértette, hogy mit jelent megszületni, mekkora csoda, Istennek milyen különleges műve, akkor alázattal és tisztelettel megáll saját élete előtt és azt mondja: köszönöm…”

Hálát adni, fohászkodni és testben, lélekben gyógyulni jöttek a zarándokok 2021 őszén is Doroszló „csodakútjához”. Gyalogosan legmesszebbről Moholról érkeztek hívek, de a bácskertesi és szilágyi gyalogos zarándokok meg a magyarkanizsai Csikós László kerékpáros zarándok teljesítménye is példaértékű.
Minden tett és ima számít, segít abban, hogy az emberek, a hívők beteljesítsék életfeladataikat. Erről számolt be Makra Katalin is, aki szeptember 7-én Bácsföldvárról érkezett a Bajkúthoz, barátjával együtt, gépkocsival:

– Tavaly kivételével eddig minden évben eljöttünk a doroszlói búcsúba.

Vallásgyakorló katolikusként éljük mindennapjainkat, úgy érezzük, itt a helyünk. Egyébként is templomjáró emberek vagyunk. Itt, a Doroszló-Szentkúton különösképpen a családomért imádkozom, annak békességéért, egészségéért, jólétéért – hallottuk Katalintól.

Ft. Zsúnyi Tibor, szenttamási plébános rendszeresen szervez zarándoklatot hívei körében. Örömmel mesélte, hogy pillanatok alatt megtelt a busz, lelkesek és buzgók a hívek, megragadják a lelki találkozások alkalmait:

– Találkozunk az Úr Jézussal és egymással is. Ez nagy dolog, főképp a furcsa Covid-helyzet után, mindazok után, amit átéltünk… Mindenki örül ennek a mostani, doroszlói találkozásnak. Érdekes, amikor meglátjuk egymást, akkor mindenki arcára kiül egy apró mosoly: de jó, hogy újra találkoztunk! Azt hiszem, ez az évről évre visszatérő zarándokút a találkozás örömét is jelenti. Másrészt pedig a búcsú jellegénél fogva az ember megtisztul, elbúcsúzik attól a rossztól, amit addig elkövetett, és próbál a jóra törekedni. Ez időről időre sikerül, de emberek vagyunk, gyarlók és sokszor engedünk a bűn kísértésének. Azt látom, hogy itt nagyon szép szentgyónások vannak. Papként örülök annak, hogy olyan mély gyónások vannak, olyanok eljönnek ide megvallani bűneiket, akik egyébként nem végzik rendszeresen a szentgyónást. Itt talán nagyobb bátorságuk van, nyugodtan és nyíltan elvégzik. Igazán jó látni a nagy tömeget, amely gyónáshoz, szentáldozáshoz járul. A zarándoklat szervezésével kapcsolatban is csak jó tapasztalataim vannak, sokan jöttek már 7-én is, önálló, családi szervezésben, de 8-án a szenttamási Hagyományápoló Szakkör összetartásának is köszönhetően többen voltak a jelentkezők, mint amennyien beférnek a buszba – mondta Zsúnyi atya.

A bácskertesi és a szilágyi hívek szintén évente eljönnek Doroszlóra, gyalogosan is. Toldi István, helyi Mesefa, többszörösen díjazott népmesemondó szintén gyalogolt már a kegyhelyre a zarándokokkal. Ezúttal gépkocsival érkezett és vallja, fő az imádságos jelenlét:

– Eljövünk, megköszönjük az évet, amely elmúlt, és erőt gyűjtünk a következő évre, amely előttünk áll. Nem azt kérjük, hogy így legyen vagy úgy legyen, csak ami lesz, lehet, ahhoz legyen erőnk, azt át tudjuk vészelni – mesélte Toldi, aki elmondta még, hogy amikor hétvégére esik az ünnepnap, akkor különösen sok fiatal is a gyalogos zarándokokkal tart.

A testi fiatalság erényeit a lélek fiatalsága váltja fel idővel. Ennek fontosságát hangsúlyozta a szintén bácskertesi Hodovány Éva is, aki éppen vizet vitt a kútról, amikor beszédbe elegyedtünk vele:

– Fontos legalább havonta lelket, testet és szellemet tisztítani. A Szentkútról viszünk vizet rendszeresen. Mindig tartunk otthon, a ház kiszentelésében és amikor az ember úgy érzi, hogy szüksége van a megújulásra sokat segít, érezzük jótékony hatását – mondta el Éva, és megtöltött még egy üveget a „csodakútról”, amely nem csupán Kisboldogasszony ünnepén, hanem az év minden napján hitünk forrása lehet, ha átengedjük magunkat az isteni kegyelemnek.

L. Móger Tímea, Magyar Szó- Hétvége

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.