Fejlesztések a gombosi általános iskolában

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság ünnepélyes keretek között szerződést nyújtott át azon iskolák és helyi önkormányzatok képviselőinek, akik eszközökben részesültek a tárcatitkárságnak az oktatási – nevelési intézmények létesítménye felújításának, átépítésének, szanálásának, beruházásos és folyó karbantartásának finanszírozására és társfinanszírozására irányuló pályázata keretében. A szerződés aláírásokra több helyszínen és különböző időpontokban került sor. A 140 pályázó közül 62 iskola kapott támogatást.

A gombosi József Attila Általános Iskola 2 millió dináros támogatásban részesült. Blagojević Mária igazgatótól megtudtuk az összeget a központi fűtés beszerelésének harmadik, utolsó fázisának elvégzésére fordítják. Ez jelenti a radiátorok cseréjét, a csőrendszer kihelyezését. Mindezzel egy hosszadalmas felújítási szakasz ér végét. Az igazgatónő hangsúlyozta, így a mandátum harmadik évére két komoly fázist végeztek el a fűtés beszerelése terén, ezt hatalmas eredményként értékeli. Az elmúlt időszak eredményeiről elmondta még, elvégezték a tornaterem felszerelését is. Ennek folytatására és a tetőszerkezet felújítása céljából is  benyújtottak a pályázatot, mindezek még elbírálásra várnak. Blagojević Mária hangsúlyozta, fejlesztési munkálataikat illetően nagy köszönettel tartozik a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőinek: Pelt Ilona tartományi segédtitkárnak, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzete Szervezete elnökének, Zombori városi tisztségviselőknek, Uzelac Katicának, Jankovich Szilárdnak, továbbá az együttműködésért az iskolán belüli kollégáknak. Leszögezte, minden nehézség ellenére nagy erőkkel dolgoznak a továbbiakban is.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.