,,Ne fèljetek, feltàmadt…” – Ft. Kurin Istvàn húsvèti köszöntője

Húsvèt ünnepe van. Tisztelt Olvasóinknak ft. Kurin Istvàn, szilagyi ès kupuszinai plèbànos ünnepköszöntő gondolataival kívànunk àldott, szèp húsvètot.

Kedves nyugat – bácskai keresztény testvérek és Portál olvasók

Krisztus keresztre feszítésével elcsendesedik minden körülöttünk. A pusztulás az enyészet mindent elpusztított volna és a sötétség győzött volna a világosság felett? A magnak először el kell halnia és rá kell döbbennie: a sötétségben, a föld alatt, hogy új hajtást hozhasson ahhoz csak is a fény adhat elég erőt.  Az örömhírnek vagyis az evangéliumnak is ez a szándéka, csupán annyi különbséggel, hogy ezt a lelkünkkel teszi meg, annak ad minden nap fényt és erőt. A Feltámadott kilép a tér és az idő síkjairól és eltörli a halált, ami minden embert rettegésben tart. A sír üres. ,,Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!” (Mk 16, 1-7) Ez annyira meglepte és megdöbbentette az odaérkező  asszonyokat, hogy fel kellett ocsúdniuk és egy kis időnek el kellett telnie, hogy megértsék, mi is történt. Néha talán mi is így vagyunk ezzel, elképzeljük a halálunkat és az utàna következő történéseket is. De ne feledjük, ha az örömhír szava, ereje, fénye mint pici mag kikelt a szívünkben, biztosak lehetünk abban, hogy mi vár ránk a halálunk után. Hisz Jézus többször is elmeséli hogyan is néz ki a mennyek országa. Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog.” (Mt 13,47)

Mikor ezeket a sorokat papírra vetem vagyis gépelem, már Nagyszombat van és nagy öröm van a szívünkben hisz feltámadott. Ezért.

Óhatatlanul arra gondolok, hogy egy évvel ezelőtt ezt a szép ünnepet nem ünnepelhettük meg. Idén bárkivel találkoztam, beszélgettem nagyon örül és hálás, hogy ez másként van most. Ezért én is csak hálás lehetek. Egy olyan érzés kavarog bennem, amit mindannyian ismerünk.  Szoktuk mondani, hogy akkor tud az ember valamit értékelni igazán, amikor elveszítette azt vagy az màr nincs többé. Így vagyunk jó nèhànyan a mostani húsvéttal is. Most értékeljük azt, amit tavaly nem ünnepelhettünk meg. 

Mostanság viszont sokszor úgy érezhetjük magunkat, mint akiknek a feje felett döntenek. Fejünk és sorsunk felett próbálkozhatnak a nagyhatalmak, de nekünk van valamink és valakink, ami nekik nincs, vagyis Krisztusunk, az imáink ereje és a feltámadásba vetett hitünk. Ne feledd tehát, egy csepp vagy a óceánban, de az is csak cseppek sokasága. Az Egyház mi vagyunk keresztény emberek, a templomaink még nyitva vannak, használjuk ki az alkalmat, még találkozhatunk az Oltáriszentséggel vagyis a feltámadt Krisztussal. 

Minden kedves hívőnek és olvasónak áldott és békés húsvétot kívánok.

Isten áldása kísérjen mindannyiunkat.

Végül pedig egy verssel zárnám soraimat:

Reviczky Gyula

Feltámadás

Fakadnak már a virágok,

Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni

Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Akik tanait gyűlölték,
Meg nem ölheték.
Nem rejthette sír magába
Égi szellemét.
Mert égből eredt s nem is volt
Születése sem…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Kettős ünneplés azóta
Minden kikelet!
A mennyországé s a földé…
Ünnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét
Új világ terem,
S feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő;
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Adjatok hálát s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Győzedelmesen.

FT. KURIN ISTVÀN

A szilàgyi Szent Istvàn kiràly templom- Guzsvàny Rèka fotója

A kupuszinai Szent Anna templom- Ft. Kurin Istvàn fotója

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.