A magyar nemzet odafigyelésének kifejeződése- Rákóczi Szövetség- MNT

A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség vajdasági partnerszervezetével a Magyar Nemzeti Tanáccsal minden évben a magyar iskolaválasztási program keretein belül az első osztályba iratkozott tanulók részére 10.000 forint értékű ösztöndíjat adományozott. A 2019–2020-as tanévtől kezdődően már nem csak a szórványban élő magyar gyermekek részesülnek ebben a támogatásban, hanem minden vajdasági első osztályos tanuló, aki magyar iskolában kezdte meg tanulmányait. Az iskolaelőkészítős csoportba járó gyerekek pedig egy Mátyás királyról szóló mesekönyvet és egy csokoládét kaptak. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az ösztöndíjak és az ajándékcsomagok kiosztására az idei tanévben rendhagyó módon – sajnos nem ünnepi műsor keretében – került sor. Minden óvintézkedést betartva, több időpontban, más-más intézményben várták a szülőket és a gyerekeket.

December 18- án a bácskertesi- kupuszinai József Attila Általános Iskolában és Hajdújáráson, a Lifka Sándor Művelődési Egyesületben tartottak nyilvános átadást.

A bácskertesi- kupuszinai ösztöndíj és ajándékcsomag átadáson, a József Attila Általános Iskolában jelen volt Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Turkál Marianna, az MNT Oktatási Bizottságának tagja, Csíkos Sándor, az általános iskola igazgatója, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetője.

Turkál Marianna az MNT nevében az ösztöndíjcsomagokkal és az ajándékokkal kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

-A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programja és a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási programja szorosan összefügg. Ugyanis mindkettő a magyar anyanyelven történő oktatást tartja fontosnak. Ezen a napon az elsősök a 10 000 forint értékű ösztöndíjat vehetik át a Rákóczi Szövetségtől. Továbbá az iskoláskor előtti intézmény növendékei mesekönyvet és édességet kapnak.  Ugyancsak fontos kiemelnem, hogy a tanév elején az MNT- től minden elsős, aki magyar tagozaton tanul beiskolázási csomagot kap. Ez a csomag tartalmazza az összes taneszközt, amelyre egy kisdiáknak szüksége van- hallottuk az MNT Oktatási Bizottságának tagjától.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke az ösztöndíjak és az ajándékok átadásával kapcsolatban ezeket mondta:

-A Rákóczi Szövetség tevékenysége három évtizedre nyúlik vissza, ugyanakkor a két fókusza ennek a tevékenységnek elsősorban a külhoni magyarok magyar iskolaválasztására, illetve a magyar fiatalok magyar- magyar kapcsolataira helyeződik. Ilyenkor, advent időszakában a Rákóczi Szövetség figyelme kiemelten az óvodákra irányul. Az óvodákra, az óvónőkre, az óvodásokra, illetve a családjaikra. Úgy gondoljuk, az óvoda egy olyan varázslatos három év a gyermek életében, amikor a nevelés szempontjából sok minden eldől. Nem mindegy, hogy a gyermek milyen értékeket, nevelést kap. A külhoni, adott esetben a vajdasági magyar óvodák speciális helyzetben vannak, az oda járó gyermekek szülei három éven keresztül találkoznak az ott dolgozó pedagógusokkal, így az ő szerepük rendkívüli módon felértékelődik abban, hogy a magyar iskolaválasztásban támogatni, pozitívan befolyásolni tudják a szülőket. Éppen ezért a Rákóczi Szövetség évek óta gondot fordít arra, hogy az óvónők munkáját is megbecsülje és megköszönje. Ilyenkor advent időszakában, az idei évben például 22 ezer kisgyermeknek küld a Rákóczi Szövetség egy jelképes ajándékot. Ezzel is szeretnénk kifejezni Magyarországról a társadalom odafigyelését, illetve azt, hogy ezeknek a gyermekeknek a sorsa nem közömbös a magyar nemzet számára. Ebbe az ajándékba mindig igyekszünk belecsempészni néhány gondolatot a szülők felé. Olyan gondolatokat, amelyek arra próbálják felhívni a figyelmüket, hogy tavasszal, amikor majd iskolát kell, hogy válasszanak a gyermeküknek, akkor ezt a döntést ne hibázzák el és a közösség hosszú távú megmaradása érdekében válasszanak magyar iskolát…– mondta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

A gyerekek és szüleik örömmel és köszönettel fogadták, vették át ünnepélyes keretek között az ösztöndíjat, az ajándékokat.

Az átadás képei Bezdánban: 

Képek forrása: Csapó Judit, Turkál Marianna

Gomboson:

Kép forrása: Turkál Marianna

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.