Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizennyolcadik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt –
alapszabályával összhangban – tizennyolcadik ülését is elektronikus szavazás
útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag
vett részt, és 35 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. december 10-én, 15
óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont
elfogadásakor határozatképes volt, 3 napirendi pontot egyhangúlag, 32-t pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el.
A Magyar Nemzeti Tanács ezen az elektronikus ülésén elfogadta az előző
ülés jegyzőkönyvi kivonatát, majd az idén első alkalommal módosította 2020.
évi költségvetését, amelynek bevételeleit és kiadásait is – a járványhelyzet
ellenére – a tervezettnél több mint 14 százalékkal sikerült növelnie. Mindez
elsősorban annak volt köszönhető, hogy a híresztelések ellenére a köztársasági költségvetés nem csökkentette a nemzeti tanácsok támogatását, hogy a legjelentősebb célirányos anyaországi támogatások is megérkeztek, de ezúttal az is örvendetes eredmény lett, hogy a helyi önkormányzatok adományai 33 százalékkal nőttek. Ezáltal csak a tanács állandó működési költségei csökkentek, míg az összes többi területen mind a bevételek, mind pedig a kiadások növekedhettek. Amíg elmaradtak azok a rendezvények, események, konferenciák és programok, amelyek megvalósítását a járványhelyzet ellehetetlenítette, addig sikerült egy dokumentumfilm elkészítését támogatni, hosszú évek után több egyházi ingatlan felújítását elkezdeni, az oktatás területén pedig a távoktatási programot kidolgozni és megvalósítani, és számos egyéb oktatási és képzési, továbbá tájékoztatási és nyelvhasználati feladatot elvégezni. Egyébként a tanács bevételei és kiadásai is egyaránt 1 191 172 708 dinárról 1 360 480 156 dinárra növekedtek. A tanács pénteki ülésén a 2020-ban megvalósított bevételek felhasználásának ellenőrzését – a törvénnyel összhangban – egy belgrádi független könyvvizsgáló cégre bízta. A testület jóváhagyta a Szekeres László Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervének módosítását, valamint 2021. évi munka- és pénzügyi tervét is. Ez utóbbinak két fontos tétele, hogy a megvásárolt szomszédos telken újabb tantermekkel és közösségi terekkel bővül a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, hogy a képzésben részt vevő Szabadkára utazó előadók részére tanárlakások vásárlása esedékes, és hogy jó ütemben halad a Vackor magyar bölcsőde és óvoda építése.

A tanács véleményezte az Európa Kollégium jövő évi munka- és pénzügyi
tervét, majd jóváhagyta a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2021. évi tervdokumentumait és a Pannónia Alapítvány műsorigazgatójának megválasztását Kozma Zoltán szabadkai lakos, újságíró személyében, aki korábban a Pannon Televízió főszerkesztője és a médiaház igazgatóhelyettese, majd a Pannon RTV műsorigazgatója volt, ebben a megbízatási időszakban pedig a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának elnöke.
A tanács támogatta a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a
Topolya községi általános iskolák hálózatának véleményezése, továbbá a
szabadkai Szent Száva és Majsai Úti általános iskolák, valamint a Szabadkai
Zeneiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán.
A testület úgyszintén jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntéseit,
amelyeket a zentai Hófehérke, a törökbecsei Pava Sudarski és a törökkanizsai
Boldog Gyermek óvodák igazgatóbizottsági, továbbá a padéi Szervó Mihály, az
újvidéki József Attila, a szabadkai Széchenyi István és Október 10-e, valamint a beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović, a törökbecsei Miloje Čiplić és a
törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj általános iskolák iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán hozott, de elfogadta a Szabadkai Egyetemista Központ előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezését is.
A testület 18. elektronikus ülésén jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azt
a két döntését is, amelyek alapján módosult és kiegészült a magyarkanizsai
József Attila Könyvtár és Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény alapító
okirata.
Jóváhagyó döntések születtek: a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási
Központ, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény és József
Attila Könyvtár, a Szabadkai Történelmi Levéltár, a Szabadkai Városi Múzeum, a Szabadkai Gyermekszínház és a szabadkai Lifka Sándor Art Mozi igazgató- és/vagy felügyelőbizottsági tagcseréjének eljárásával kapcsolatban hozott végrehajtó bizottsági záradékokról is.
A Magyar Nemzeti Tanács végül jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak
azokat a döntéseit is, amelyeket az Újvidék városi kulturális pályázat, illetve a
Fehértemplom községi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő
tag javaslata kapcsán hozott.

Szabadka, 2020. december 11.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.