Megnyitották a Ferenc József-zsilipet-Harminc év után Bezdánnál újra át lehet hajózni a Bácskai-Nagy-csatornából a Dunára-Magyar Szó

Befejeződött a határon átívelő IPA-program keretében támogatott Baja–bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése elnevezésű projektum, amely magába foglalta a Baja és Bezdán közötti csatorna állapotának rendezését, a bezdáni Ferenc József kamarazsilip, valamint a Sebesfoki vízrekesztő felújítását.

Fotó: Promo

A projektum egyik legfontosabb része a bezdáni zsilip helyreállítása volt, ami lehetővé teszi a hajók számára, hogy három évtized után újra áthaladjanak ezen a helyen. A bezdáni kamarazsilip 1856-ban készült el, ez volt Európa első, víz alatti betonozással készült zsilipje.

Slavko Vrndžić a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója elmondta, a bezdáni zsilip a bácskai vízrendszer egyik legfontosabb projektuma, felújítása gyakorlatilag megkoronázta a hároméves munkát.

– A csatornát visszaállítottuk eredeti rendeltetésére, hajózhatóvá tettük. Most már 500 tonnás hajók is haladhatnak rajta. Mindez hozzájárulhat a térség gazdasági fellendüléséhez és pozitív hatással lesz az idegenforgalomra, különösen a hajózásra – tette hozzá.

Mindkét vízgazdálkodási létesítményt korábbi védelem alatt álló ingatlanként vették nyilvántartásba, a felújítást és az újjáépítést az eredeti megjelenés megőrzésének elve szerint hajtották végre.

– A munkálatok elvégzésével Zombor kijáratot kapott a Dunára, ezáltal bekapcsolódhat a folyami teherforgalomba. A Bácskai-Nagy-csatorna eredeti rendeltetése az volt, hogy a Dunát a Tiszával összekösse, Bezdánnál azonban a zsilip rossz állapota miatt a két folyó közötti hajóút megszakadt. Ezért nagy öröm számunkra, hogy 30 év után újra megnyithattuk – emelte ki Stevan Ilinčić, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatóhelyettese.

A projektum megvalósításával csökkentették az árvízveszélyt Vajdaság és Bács-Kiskun megye területén, valamint helyreállították a Baja–Bezdán-csatorna vízelvezető kapacitását.

A munkálatok értéke 8,7 millió euró, a kivitelező a Goša montaža vállalat volt, együttműködve a projektpartnerekkel, a Vajdaság Vizei Közvállalattal, a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjával, valamint a magyarországi Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselőivel. A projekt 85 százalékát európai alapokból finanszírozták, a többit pedig a szerb oldalról érkező beruházásokból.

já, Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.