Nemzeti egységben, közösségi összetart(oz)ásban

A nyugat-bácskai, magyarok lakta települések római katolikus templomaiban kenyérszentelő szentmiséket tartottak, tartanak államalapító Szent István király napja, nemzeti ünnepünk alkalmából.

A nyugat-bácskai Szent István- napi kenyérszentelő ünnepség főszervezője, megálmodója a Dunatáj Egyesülés civil ernyőszervezet, karöltve a régió magyar közösségeinek egyesületeivel, civil szervezeteivel. Immár hét éve, hogy augusztus 20– án megtartják az ünnepséget, amely során ünnepi mise zajlik, megszentelik a kenyeret, a népművészeti csoportok tagjai tánccal, zenével végigvonulnak Zombor főutcáján, össztánc van, és közös vacsorával zárják a nemzeti ünnepnapot. Mindez idén, a koronavírus- helyzetre való tekintettel nem valósulhatott meg. Helyette a Dunatáj Egyesülés közös, nyugat-bácskai felszentelt kenyeret osztott és oszt szét ajándékdobozkákban az ünnepi szentmiséken jelenlevők körében. Mindez jelképezi a nemzeti egységet és a nyugat-bácskai közösségi összetart(oz)ást is egyben.

A közösségi ünnepi alkalmak után megvendégelés zajlott.

A csomagokat a Dunatáj tagjai és lelkes fiatalok készítették elő az ünnepre.

A doroszlói Szent Imre herceg templomban hitünk pilléreire és nemzetünk erejére emlékeztetett az ünnepi szentmise prédikációjában ft. Verebélyi Árpád esperesplébános, címzetes prépost. A misét ünnepélyesebbé tette a népviseletes gyerekek és a hetes számú huszárezred egyik tagjának jelenléte. A doroszlói hívek körében kiosztásra került a helyi szentelt kenyér és a Dunatáj Egyesülés által, a nyugat-bácskai közös kenyérből ajándékozott csomagocskák.

A gombosi Szent László király és a kupuszinai Szent Anna templomban is hasonló módon zajlott az ünnep. Helyi népviseletbe öltözött gyerekek, fiatalok tették szebbé a szentmisét a kenyérszentelés szertartását.

Kupuszinán…

Gomboson:

Bácsgyulafalván, a Magyarok Nagyasszonya templomban a mise alkalmával helyi aktivisták segítették a Dunatáj Egyesülés kenyér-csomagocskáinak szétosztását. Jutattak belőle azoknak az időseknek és betegnek is, akik nem tudtak jelen lenni az ünnepi szentmisén.

Ma, 20- án este Bezdánban (18 óra) , Zomborban (17 óra), Nemesmiliticsen (19 óra) tartják meg hasonló módon az ünnepet, 23- án, vasárnap az apatini (reggel 8 óra), a regőcei (11 óra 30), az őrszállási (10 óra 30), a csonoplyai (10 óra), a szilágyi (11 óra) templomban tartanak kenyérszentelést, ünnepi szentmisét.

A Dunatáj Egyesülés által szervezett idei emlékezést támogatja Zombor város, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a Bethlen Gábor Alap.

Fotók forrása: Pelt Ilona, Dubacz Éva, Jankovich Szilárd, Nagy Aranka, Péity Gizella, Nyugat-Bácska Portál

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.