Fiatalok az apatini listán- Magyar Szó

Péter István, a Vajdasági Magyar Szövetség Apatin községi listájának vezetője, kupuszinai gazdálkodó, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetének Apatin községgel megbízott alelnöke, a Dunatáj Egyesülés elnöke. Politikai szerepvállalásával és közösségi tevékenységével évtizedek óta folyamatosan bizonyítja a magyar ügy és a magyar emberek iránti elkötelezettségét. Az alábbiakban eredményekről, a kampány menetéről, tervekről kérdeztük:

Milyen eredményeket tudnak felmutatni Apatin község magyar közösségeinek, településeinek tekintetében?
– Örömünkre szolgál, hogy a három nagyon fontos témában, az oktatás, a kultúra és az egyház területén is jelentős fejlesztések, felújítások vannak folyamatban. Tartományi és önkormányzati forrásból 100 millió dinárt fordítottunk a tagosítás költségeire, 7,3 millió dinárt a vízhálózat, 2,9 millió dinárt az oktatás, 30, 6 millió dinárt az oktatás és az infrastruktúra fejlesztésére. Itt jegyezném meg, hogy folyamatban van a kupuszinai József Attila Általános Iskola tornatermének felújítása is.

A Magyar Nemzeti Tanács által biztosított eszközöknek köszönhetően 7 millió dinárt fordítottunk az oktatás, a kultúra és a civil szervezetek támogatására. A Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatás 512 diáknak nyújtott 4,2 millió dinár támogatást, a VMSZ és a CMH által működtetett falugondnoki szolgálat közel 3 millió dinár támogatással működik és 25 felhasználót lát el.
A Szekeres László és a Csoóri Sándor Alap 1,4 millió dinár támogatást nyújtott a civil szervezeteknek.
A falugazdász Kupuszinán 1,4 millió dinár támogatásból működik. Ez teszi lehetővé, hogy bérmentve tudja segíteni a mezőgazdaságból élők ügyeinek megoldását. Tervben van Szilágyin is ennek a munkának a megkezdése.
A Prosperitati Alapítványon keresztül Kupuszinára 128 millió dinár, Szilágyira 27 millió dinár, Szondra 483 168 dinár érkezett, vissza nem térítendő támogatásként.
Sok olyan eredményünk van, amelyet nem lehet számokban kifejezni. Hogy csak a nemzeti kisebbségi jogvédelmet, a környezetvédelmet, a biztonságpolitikát vagy a régiók közötti együttműködést említsem.

Milyen összetételű a lista, hogyan zajlik a kampány?
– A listán szerepel kupuszinai, apatini, szilágyi és szondi jelölt is. Tehát igyekeztünk a község minden magyarok lakta települését lefedni képviselet szempontjából. A listán szereplő személyek átlagéletkora negyven év. Foglalkozást tekintve is sokrétű a lista, van közöttük gazdálkodó, vállalkozó, egészségügyi dolgozó, pedagógus, mérnök, tanuló, nyugdíjas, munkás, háztartásbeli.
A kampány a vírushelyzet miatt többnyire interneten zajlik. Fontos volt számunkra, hogy Kupuszina adott otthont az aktivisták nyugat-bácskai körzeti képzésének. Továbbá Szilágyin, együtt emlékeztünk meg a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról.

Milyen terveik vannak az elkövetkező időszakra nézve?
– Szeretnénk továbbépíteni, gazdagítani közösségünket, civil szervezeteinket, egyházközösségeinket. A magyar érdekképviseletnek köszönhetően jelenleg is folyamatban van a kupuszinai templom felújítása. A jövőben is segítséget nyújtunk majd, hiszen mindig is együttes törekvésnek, munkának tartottuk a közösség képviseletét. Mindezt az a sok éves jó viszony jellemzi, amellyel kevés közösség büszkélkedhet.
A térség legnagyobb befektetése az Eszék–Temesvár gyorsforgalmi út kiépítése, amely a tervek szerint Zombor város mellett halad el, így számukra is közelebb kerülnek az autóutak. Továbbá szennyvíztisztító hálózatot szeretnénk kiépíteni Szilágyin és Kupuszinán.
Terveink között szerepel Kupuszinán a Zombori utca aszfaltozása, a vízvezeték-hálózat cseréje, az ipari park infrastruktúrájának fejlesztése, a Monostor–Kupuszina út kiépítése, kerékpárút kialakítása az apatini Junaković-fürdő és Szilágyi között. Folytatjuk a megkezdett projektumokat, felújításokat, az érdekképviseleti pozícióink megerősítése által. Ehhez kérjük a választópolgárok támogatását. Segítsenek abban, hogy segíthessünk, menjenek el szavazni június 21-én és adják le voksukat a VMSZ-es, a magyar érdekképviselet mellett. 

L. Móger Tímea, Magyar Szó

 

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.