Érdekképviseleten alapuló fejlődés- Bácsgyulafalva- Hét Nap

Bácsgyulafalván csaknem 7 millió dinár értékben valósultak meg különféle beruházások az elmúlt években, a Prosperitati Alapítványnál pedig mintegy 50 család pályázott sikeresen, ennek köszönhetően több száz millió dinár anyaországi segítség érkezett a faluba.

— Folyamatban van a Rózsafüzér Királynője-templom tatarozása, jelentős összegeket különítettünk el a helyi Kiss Ferenc Általános Iskola tornaterme tetőszerkezetének felújítására, továbbá egy nélkülözhetetlen gyalogos-villanyrendőr is került a falu központjában levő iskola mellé, de a temető ravatalozóját is felújítottuk — sorolta lapunknak Jankovich Szilárd, Zombor város nemzeti kisebbségekkel és vallási közösségekkel megbízott tanácsnoka, aki maga is bácsgyulafalvi lakos. Mint mondta, mindezek előtt hosszú éveken át egyetlenegy olyan fejlesztés sem történt a faluban, amely említésre méltó volna. Ezek a beruházások annak a magyar érdekképviseletnek köszönhetőek, amely a nyugat-bácskai települést kellő hangsúllyal képviseli a zombori önkormányzatban. — A megfogyatkozott magyarságot úgy tudjuk erősíteni, ha összefogunk és összetartunk. Bácsgyulafalván, de a környező falvakban is tapasztalható, hogy egyre több fiatal és középkorú, sőt még az idősebbek is csatlakoznak a VMSZ-hez, és nagy lelkesedéssel vesznek részt a munkánkban. Az aláírásgyűjtéskor is észrevehető volt, hogy a magyarság első szóra jött, és támogatta az indulásunkat a választásokon. A magyarság érdekeit csak a VMSZ képviseli, és nem is számíthatunk másra. Főleg azokra a pártokra nem, amelyek nem terveznek indulni, vagy erejükből adódóan már nem képesek részt venni a szavazáson. Bácsgyulafalván egyébként most olyanok képviselik a helyi közösség tanácsát, akik a közelmúltban bejelentették, hogy bojkottálják a 2020-as választásokat. Elszomorító, hogy erre szólítják fel a magyarságot. Mi a továbbiakban is erőteljesen ragaszkodunk ahhoz, és kitartunk amellett, hogy a magyarságnak kell hogy legyen érdekképviselete helyi, önkormányzati, tartományi, köztársasági és nemzetközi szinten is. A magyar érdekképviselet eredménye volt a Prosperitati Alapítvány által nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás, de megemlíthetjük itt az egyéb agrárjuttatásokat, a diákoknak, a civil szervezeteknek és az egyházaknak odaítélt támogatásokat is. Több beruházásra is tudtunk pénzeszközöket teremteni, ezek látványosan bemutatják a tevékenységünket, az igyekezetünket, az akaratunkat és az elszántságunkat. A bácsgyulafalvi fejlesztéseken túl ezek a többszintű források eredményezték azt is, hogy új játszóteret kaphatott a maroknyi őrszállási magyar gyerek, és a regőcei katolikus templom felújításában is tudtunk segíteni. Ezért sem érthető, hogy egyesek miért buzdítanak arra, hogy az emberek zárkózzanak el a politikai megmérettetéstől. Nekünk ez nem csupán egy választás, hanem bizonyítási vágy is, hogy egy olyan jövőképet fessünk, amely az itteni magyarságnak a boldogulását segíti. Ebben a dinamikus világban pedig az sem elképzelhetetlen, hogy néhány év múlva sokan vissza fognak térni, és itt képzelik el az életüket, ott, ahol mi erre megteremtettük a kellő alapokat.

Jankovich azt is kiemelte, hogy Bácsgyulafalván a jövőben az infrastrukturális fejlesztéseket célozzák meg, mivel szükségszerű lenne az ivóvízhálózat cseréje és az úthálózat felújítása is, melyek közül prioritást kellene hogy élvezzen a Kerény, a Bácsgyulafalva és a Rogatica közötti útszakasz.  

Kartali Róbert, Hét Nap

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.