Trianon 100- emlékezések Doroszlón

Június 4- én a doroszlói Segítő Szűz Mária Egyházmegyei Kegyhelyen ünnepség keretében emlékeztek meg Trianon eseményeinek 100. évfordulójáról, tartották meg a Nemzeti Összetartozás napját.

16 óra 30 perckor megszólalt a Doroszló-Szentkút kegytemplomának harangja, majd a doroszlói, Csernicsek fivérek vezette Fúvószenekar előadásában elhangzott a Magyar Himnusz.

Móger Tímea alkalmi verset és Karinthy- novellát olvasott fel. Az ünnepet a doroszlói népviseletbe öltözött gyerekek és fiatalok, a Szent György Lovagrend és a 7- es számú Huszárezred tagjainak jelenléte tette autentikusabbá, ünnepélyesebbé. Az emlékezőket ft. Verebélyi Árpád esperesplébános, címzetes prépost, a kegyhely igazgatója köszöntötte és invitálta a szentmisére.

Verebélyi atya prédikációjában egyebek mellett azt mondta:

,,A Doroszló-Szentkúton évek óta megtartják a Nemzeti Összetartozás Napjának ünnepét. A helyszín nem véletlen, hiszen a magyarok tudják, Szűz Mária népe ők. Tudatosítják is ezt magukban. Szent István királyunk rendeléséből egész Kárpát- hazánk Mária országa. Mennyei Édesanyánk közbenjárását kérjük, legyen erőnk tudatosítani utódainkban hovatartozásunkat.“

A szentmisét követően történelmi visszatekintés, elemzés zajlott Wilhelm József történelemtanár és a népes közönség közreműködésével.

A doroszlói emlékezés az Összetartozás tüzének meggyújtásával zárult. A Gellér Enikő elnöksége alatt álló DISZ Ifjúsági Szervezet által kezdeményezett, a Kárpát- medenceihez csatlakozó, helyi akció után az Önkéntes Tűzoltó Testületben rövid fogadás zajlott.

Kálóci Karola és a Nyugat-Bácska Portál fotói

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.