Jelentős fejlesztések Bácsgyulafalván

Zombor város támogatásának köszönhetően több fejlesztési projektum megvalósult vagy folyamatban van Bácsgyulafalván. Egyebek mellett jelzőlámpa került a két épületből álló Kis Ferenc Általános Iskola közötti főútra. Minderről, a projektum megvalósulásában nagy szerepet játszó Jankovich Szilárd, Zombor város nemzeti kisebbségekkel és vallási közösségekkel megbízott VMSZ- es tanácsnoka nyilatkozott:

A jelzőlámpa a főúton van, amely a falun keresztül halad. A két épületből álló iskola közötti főútról van szó, ahol napi szinten két váltásban sok tanuló, tanár és a falu lakosai közlekednek. Mindezért úgy gondoltuk, biztonsági okokból végső ideje, hogy ez a szemafor elkészüljön és betöltse rendeltetését. A felszerelés 2,5 millió dinárba került, Zombor város önkormányzata finanszírozta- hallottuk a tanácsostól.

dsc_0234-3

dsc_0243-8

A Kis Ferenc Általános Iskola mindkét épületének területén, az intézmény egészén belül és működésében is jelentős változások, fejlesztések mentek végbe. Augusztus óta Kőműves Zoltán tölti be az intézmény igazgatói posztját. Az egyebek mellett Zombor város által is finanszírozott fejlesztésekről az igazgató a következőket mondta:

A Kis Ferenc Általános Iskola tornatermének állapotával évek óta probléma van. Beázik a tetőszerkezet, félő, hogy gondot okoz, biztonsági okokból szükséges volt a javítása. A helyi önkormányzattól kaptuk a támogatást a 2020- as évre, tavasztól kezdődnek a munkálatok. Egy millió dinárt kaptunk a tetőszerkezet felújítására.

dsc_0220-4

dsc_0221-8

dsc_0228-6

dsc_0250-6

Jelenleg hetvenhét gyerek jár az intézménybe. Közülük ötvennyolc magyar tagozaton, tizenkilenc pedig szerb nyelven tanul. Ami a további bővítéseket illeti, elsősorban a digitális kompetenciánkat kell kissé magasabb szintre helyezni. Ennek érdekében beléptünk a szerbiai Oktatási Minisztérium és az Európai Unió Bizottsága által közösen szervezett programba. Ennek első fázisában, megtanítottak bennünket, mit és hogyan kell használni mindennek felmérésével kapcsolatban. A második rész tavasszal indul, annak keretében kérdőívek formájában mérjük fel a jelenlegi helyzetet. Emiatt is és mivel minden szempontból szükségesnek ítéltük, bevezettük az internetet a második épületben, hálózatot építettünk ki a tantermekben, minden tanterembe két számítógépet helyeztünk üzembe. Weboldalt készítettünk az intézmény számára. Aktívan használjuk, mindig újabb információkkal látjuk el ezáltal is a tanulókat, a szülőket. A jövőben további pályázatok során a fűtési rendszert is korszerűsítjük majd- hallottuk Kőműves Zoltántól.

dsc_0218-3

dsc_0224-8

dsc_0236-9

dsc_0237-8

dsc_0227-11

Kapcsolódó GALÉRIA: http://nyugat-bacska-portal.info/wppg_photogallery/gallery620/

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.