Nyugat-Bácska Kuckója- L.Móger Tímea a Kuckó-Gyermeksarok új elnöke

A Kuckó Gyermeksarok doroszlói székhelyű, régió szintű civil szervezet több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Tevékenységét a 3-5 éves gyerekek számára szerveződő óvodáskor előtti foglalkozásokkal kezdte. Később egyéb közösségi rendezvények, tanfolyamok, kezdeményezések szervezését, segítését is felvállalta. Nemrégiben Pelt Ilonát váltotta L. Móger Tímea a civil szervezet élén. Az új elnököt, az egykori titkárt eredményekről, tervekről kérdeztük:

Milyen célok, programok mentén zajlott, zajlik a szervezet működése?

-Napközis, vagyis óvodás kor előtti közösségi foglalkozásokat tartunk jelenleg is, Doroszlón és Bezdánban. Emellett folyamatosan nyitottak vagyunk minden építő jellegű közösségi kezdeményezés felé. Fontosnak tartjuk, hogy a nyugat-bácskai magyar közösségek tagjainak igényei mentén szerveződjenek programjaink, gyerekek, felnőttek számára egyaránt. A különböző nyelvi és számítógépes tanfolyamokon keresztül a legváltozatosabb közösségi kulturális- és sportrendezvényeken keresztül több mindent támogat és társszervez a Kuckó- Gyermeksarok. Ilyen például a hagyományos Luca- napi mulatság, amikor alkalmi foglalkozások keretében Zomborban látjuk vendégül a nyugat-bácskai óvodásokat, továbbá az egyéb ünnepi alkalmak köré is szerveződik rendezvény. Jelenleg az elején vagyunk egy a szívünknek különösen kedves projektumnak, a Jégvirágtól a hóvirágig nevet kapott programsorozat első eseménye volt a kupuszinai közös Mikulás- ünnep, amikoris elutazhattak Kupuszinára a szilágyi, regőcei, őrszállási és csonoplyai magyar ajkú gyerekek, akik számára helyben, a településükön nem szerveződik Mikulás- ünnepség. Mondanom sem kell, hatalmas élmény volt számukra az ottani helyi közösség szervezésében zajló ünnepség, amelynek során a Mikulás lovaskocsin, minden sarkon megállva oszt ajándékcsomagot és a gyerekek lesik, várják jöttét. A hasonló együttműködések jellemzőek szervezetünkre, szoros, tevékeny kapcsolatot ápolunk a térség óvodáinak, általános iskoláinak munkatársaival, a szülőkkel, továbbá a művelődési egyesületek, civil szervezetek vezetőségével, a programok lebonyolítása során mindig számíthatunk a zombori Laza Kostić Kulturális Központ munkatársára, Szitás Mária művelődésszervezőre, partnerségben vagyunk a Dunatáj Egyesülés Régiófejlesztési civil ernyőszervezettel és a zombori Szórványközponttal. Több művelődési programsorozat, körút megszervezésében is segédkeztünk, itt emelném ki Tóth Péter Lóránt magyarországi versvándor több műsorát is, amelyet nagy sikerrel mutatott be a nyugat-bácskai, magyarok lakta települések szinte mindegyikén. A székhely, Doroszló közösségi életéhez is nagyban hozzájárul a Kuckó. Kisegítette már a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, az ifjúsági szervezet, az Önkéntes Tűzoltó Testület és az Alvég Teke Klub rendezvényeit, működését is. Emellett szervezőjévé vált a doroszlói nyári rendezvénysorozatoknak, azon belül is a helyi Hazaváró báránypaprikás főzőversenynek. Segíti továbbá a gombosi magyar közösség, egyesületek, civil szervezetek működését is. El kell mondjam, mindez nem volna lehetséges a Magyar Nemzeti Tanács és a Bethlen Gábor Alap, továbbá vajdasági vállalkozók, cégek  támogatása nélkül. Felismerték, mennyire fontos a gyerekekkel való foglalkozás, törődés és a magyar közösségi tartás, megtartás. Ezúton köszönjük nekik!

lmt-profil

A közösségszervezés mellett a regionális (magyar) közösségi tájékoztatás, dokumentálás feladatkörét szintén felvállalta a Kuckó Gyermeksarok. Miben nyilvánul meg mindez?

-Az előző elnök, Pelt Ilona számtalan zseniális, építő ötletének egyike a Nyugat-Bácska Portál létrehozása. Ez a mára hozzávetőlegesen 30 ezer fős  olvasótáborral rendelkező, továbbá a facebook oldalán 150 ezer kedvelést számláló régió szintű információs Portál fő célja, hogy dokumentálja a nyugat-bácskai magyar közösségek számára fontos történéseket, eseményeket, képekben és szövegben egyaránt. Magam szerkesztem ezt a felületet és a facebook profilt is én kezelem. Közös eredményként megélve, büszkén mondhatom, januárban leszünk háromévesek, de az érdeklődés nem lankad irányunkban, sőt. Egyre több az olvasó, már nem csak a régióban, hanem Vajdaság szerte és a külföldről haza kacsintgatók  is figyelemmel kísérik a Portál híreit. Ami a legnagyobb öröm, hogy a közösség tagjai és vezetői egyaránt rendszeresen a segítségünkre vannak, küldik a híreket, képeket, fontosnak tartják hírt adni közösségük történéseiről. Hálásak vagyunk nekik mindezért.

-Milyen további terveik vannak, illetve milyen régió szintű nehézségekkel kell szembenézniük működésük során?

-Mindenképpen továbbvisszük a hagyományos rendezvényeinket, projektjeinket. Például a fent említett Luca- napi foglalkozásra december 13- án kerül sor. Emellett folyamatos kreativitás jellemez bennünket, az elnökség részéről mindig vannak új ötletek, amelyek szavatolják a megújulást és az időszerűséget.

Ennyi volna a titkok nyitja?

Egyszerűnek hangzik és amennyiben mind komolyan vesszük, az is: nincs fontosabb a pozitív, jószándékú, építő hozzáállásnál. Továbbá talán mindenkinek, még saját magunk számára is nagy tanulság az, hogy a szándéknak és a tevékenységnek, szervezőnek és közösségnek összhangban kell lennie. Szerénytelenség nélkül mondhatom, sőt ki kell mondanom, a nyugat-bácskai magyar szórványközösségek és az élükön tevékenykedő szervezőegyéniségek iskolapéldái annak, hogyan kell és lehet összefogni, kitartani, az olykor felmerülő személyes sérelmeken vagy ambíciókon túllépve megtartani a közösséget- hallottuk a Kuckó Gyermeksarok új elnökétől.

csoportkep-11

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.