Az elődök tisztelete, az utókor cselekedete-Keresztszentelés Doroszlón

Doroszlón polgári kezdeményezésre indítottak gyűjtést a temetői nagykereszt, vagyis Ft. Csincsek Antal egykori plébános síremlékének felújítása céljából.

keresztSzerencsére nem kellett hosszasan keresgélni a támogatókat illetően, ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban élő, doroszlói születésű Frendl szül. Oravecz Franciska a kereszt felújításának teljes összegét felajánlotta.

A Fábián Gábor csonoplyai kőfaragó által visszaállított nagykereszt szentelésére november 2- án, halottak napján került sor, a felújítást és a gyűjtést kezdeményezők, Diósi János, Gellér Balázs, Tancsik Ferenc, Wilhelm József, Szitás Mária, Pelt Ilona, L. Móger Tímea, ft. Verebélyi Árpád, Stock János, Konc Ferenc, továbbá a Szent György Lovagrend helyi tagjai és a doroszlói emlékező hívek jelenlétében.

emlekezok-koszoruzok

Stock János fotói

Wilhelm József történész elmondta, a temetői nagykeresztet 1938- ban, ft. Csincsek Antal helyi plébános halálakor állították fel, annak síremlékeként. A halottakért való közös imahely ilyen módon való kialakítására azért volt szükség, mert abban az időben a Szerb Királyság nem tett lehetővé egyenlő jogokat a római katolikusok vallásgyakorlását illetően. A nagykereszt azóta is közös imádkozóhelye a halottaikra emlékezőknek.

emlekezok-elolrol

Ft. Verebélyi Árpád főesperes plébános, a hívekkel együtt imát mondott, majd felszentelte a nagykeresztet. Továbbá felhívta a figyelmet az ilyen és ehhez hasonló formában megnyilvánuló múlt iránti tisztelet fontosságára. Elmondta, dicséretes, hogy az utókor gondot visel a közösség egykori meghatározó személyiségeinek, szakrális műemlékeinek, közös imádkozási helyeinek emlékezetére.

szenteles

koszoruzok-2

A kezdeményezők elhelyezték a kegyelet virágait a síron és elmondták, folytatni kívánják a doroszlói köztéri szakrális emlékek felújításának folyamatát.

szavalat-en

templom-7A keresztszentelést halottak napi szentmise előzte meg a Szent Imre herceg templomban. A temetői keresztszentelést kísérő alkalmi műsorban L. Móger Tímea olvasta fel Bogdán József versét, Wilhelm József a Halotti beszéd című Kosztolányi- verset tolmácsolta és közreműködött a Szent Imre templom kórusa is, Klemm Valéria kántor vezetésével. Az szentelést és emlékezést, a helyi Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületben közös társalgás követte, amely a Kuckó-Gyermeksarok civil szervezet támogatásával valósult meg.

emlekezok-enStock János fotói

Kapcsolódó GALÉRIA: http://nyugat-bacska-portal.info/wppg_photogallery/gallery466/

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.