140 éves Bácsgyulafalva- Gazdag programmal ünnepeltek

Augusztus 19- én jubileumi Falunapot tartottak Bácsgyulafalván. A 140 éves fennállását ünneplő településen gazdag program várta a helyieket, a hazalátogatókat, a vendégeket. Lovas, motoros felvonulás, különböző helyi jellegű kiállítások, kulturális programok voltak látogathatók, megtekinthetők. 

Délután a Kis Ferenc Általános Iskola termében mutattak be Stork Piroska Szívvel, lélekkel című, helytörténeti jellegű könyvét.

A népes közönséget Kasza Gizella, a bácsgyulafalvi Helyi közösség titkára köszöntötte.

A szerzővel Móger Tímea újságíró, a kiadvány recenzense beszélgetett. A felvetések nyomán taglalták a dokumentálási jelleggel íródott, gazdag képanyaggal rendelkező, a helyi általános iskola múltját, Baranyi István egykori tanító, máig nagy hatást gyakorló személyén és tevékenységén keresztül bemutató könyv megírásának történetét, amely egyfajta visszaemlékez(tet)és is.

A bemutatón elhangzott, Móger Tímea által írt méltatásban egyebek mellett a következő áll:

,,Stork Piroska, a tanítvány, Baranyi István, a tanító. Összeköti őket a példa, amelyet generációk tagjai adhatnak át egymásnak, úgy is mint tanár a diákjának. 

Vállalás az egyik és vállalás a másik sors is. E két ember sorsközösséget mutat és vállal, nemcsak egymással, hanem a bácsgyulafalvi magyar közösséggel is. Tagjai, részei és formálói annak.

A szerzőnk, Stork Piroska emlékez(tet)ő tolla nyomán egy emblematikus korszak szellemisége sejlik fel, amelyben rendszerdinamika  ide vagy oda, mégis csak sok, a jóra törekvő ember alkotott közösséget, a nevelő, a humanitárius, a természetbarát tevékenységek nemes eszközével.”

Az eseményen jelen voltak a megboldogult pedagógus-egyéniség családjának tagjai is.

A beszélgetést követően a szerző dedikálta a kiadványt.

A Falunapi művelődési műsorban felléptek a bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjai és a Kis Ferenc Általános Iskola tanulói, a kerényi Đurđevak Kultúregyesület csoportja, a kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ Ibolya tánccsoportja, a nemesmiliticsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület egy tagja. Továbbá a bácsgyulafalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatkozója zajlott. 

Kőműves Zoltán fotói

A település jeles ünnepén idézték Horváth Gyula ügyvédnek, a Paprika Csárda mostani tulajdonosának múltba tekintő sorait:

,,140 évvel ezelőtt az itteni pusztaságban gondterhelt, de bizakodó családfők, kérges kezű parasztok fejszével a vállukon, hónuk alatt kihegyezett karókkal járták a bácskai földet és a parádés kocsikon ülő jegyzők, bírók, földmérők utasítására ütötték le az utcák, a családi porta meg a földek határait jelölő mezsgyekarókat. Dédnagyanyáink a mélyre ásott új kutakból cserépkorsóban és favödrökkel hordták a vizet a keményen dolgozó férfiembereknek és a szomjazó jószágoknak. Először, verejtékkel öntözött vert falu, nádfedeles házikók, majd égetett vályogból, téglákból készült templom és faluközpont nőtt ki a pusztaságból…”

A település jelenét és jövőjét illetően megtudhattuk, a telecskai községháza felújításával a Helyi közösség megkoronázta a 2023- as év falufejlesztési programját. Ezenkívül ebben az évben a Dózsa György utcában aszfaltozással, az utca lakóinak örömére eltűntek az évtizedek óta tátongó gödrök. A faluközpontban található Egészségház tatarozásával ,,meggyógyult” az építmény homlokzata és megszépült a környék is. Hamarosan átadásra kerül a Kerényt és Bácsgyulafalvát összekötő újjáépített betonút, könnyebb és biztonságosabb utazást biztosítva. Mindez reményt kelt a helyiekben a falu további fejlődését illetően.

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.