Háromszoros ünnep Kúlán- Magyar Szó

A kúlai Szent György római katolikus templom udvarában Szent István napján msgr. Miocs József, a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium igazgatója-rektora, Juhász György kúlai esperesplébános és Zsúnyi Tibor szenttamási plébános a hívek jelenlétében megszentelte a felújított Szentháromság-szobrot a templomkertben.

A templom az idén jegyzi fennállásának 250. évfordulóját, amely szintén az ünnepkör része.

A feljegyzések alapján a kúlai Szentháromság-szobrot 1868-ban készítették el, és 1947-ig állt Kúla központjában, ahonnan a katolikus templom kertjébe szállították. 2017-ben egy őszi vihar miatt kidőlt egy fa, ami három részre törte az emlékművet, majd msgr. Miocs József kúlai származású atya közbenjárásával felújították.

Az alkalomhoz illően, a feldíszített oltár elé Afity Janika fiatal kúlai mezőgazdasági termelő hímzett terítőn vitte az új búzából készült kenyeret, amelyet magyar nemzeti színű szalaggal kötöttek át. Kíséretében a Népkör Magyar Művelődési Központ népviseletbe öltözött fiataljai haladtak.

Az ünnepi szentmise keretében az egyházi és világi intézményrendszer kiépítésére és a magyarság keresztény hitre térítésére emlékeztek. A szentbeszéd alkalmával kenyérszentelést tartottak, majd hálát adtak annak, hogy anyaországi támogatásból a 250. jubileum záróünnepségére a tervek szerint elkészül a templomkertet körülövező új kerítés is.

L.K.-  Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.