Több mint 2000 felvétel-Hamarosan kezdődik a magyar nyelvű televíziós tanórák rögzítése-Magyar Szó

Két hónappal ezelőtt a diákok, a pedagógusok és a szülők is úgy gondolták, hogy örökre maguk mögött tudhatják a távoktatást. Mindenki abban reménykedett, hogy szeptemberben normális keretek között vissza tudnak ülni a tanulók az iskolapadba, és visszatér a hagyományos oktatás. A járványügyi helyzet úgy alakult, hogy ma már senki sem mer akár egy hétre előre tervezni, így a szeptemberi iskolakezdés módja is kérdésessé vált. Az oktatásügyi minisztérium több modellt kidolgozott a következő tanévre vonatkozóan. A Magyar Nemzeti Tanács a Pannon RTV közreműködésével hamarosan megkezdi a televíziós tanórák felvételeit. A részletekről De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja számolt be lapunknak.

Mikor kezdődnek a távoktatáshoz szükséges órák felvételei a Pannon Televízióban?

-Tekintettel a járványügyi helyzetre és a bizonytalan tanévkezdésre, illetve a tanév klasszikus lefolyására, a Magyar Nemzeti Tanács folytatni fogja a távoktatási programot – hasonlóan, mint a tavaszi időszakban. A szerbiai oktatásügyi minisztérium is előirányozta a távoktatás folytatását, felkészülve az esetleges rendkívüli helyzetre. Vicsek Annamária oktatási államtitkár asszony szervezésében két héttel ezelőtt videokonferencián vettünk részt, amelyre a nemzeti tanácsok oktatással megbízott tagjai voltak hivatalosak. A téma a kisebbségi nyelveken folyó távoktatás volt. Az első, tavaszi távoktatási ciklussal kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek és javaslatok hangzottak el abból a célból, hogy a következő ciklusban még hatékonyabb és eredményesebb legyen a munka. A Magyar Nemzeti Tanácsban már egy hónapja folynak az előkészületek a távoktatás folytatásához. Megbeszéléseket folytattunk az intézményvezetőkkel, valamint azokkal a tanítókkal, általános és középiskolai tanárokkal, akik részt vettek a televíziós tanórák készítésében annak érdekében, hogy átbeszéljük az előző ciklus tapasztalatait, hogy a következő időszakban még hatékonyabb, gördülékenyebb legyen a munka – kiküszöbölve az esetleges hibákat, hiányosságokat. A Pannon Televízió távoktatással megbízott stábjával is hosszú beszélgetést folytattunk a jövőbeli sikeres munka érdekében. A technikai feltételek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tantervekre és az operatív tervekre. Szeretnénk egységes programot létrehozni, amely mentén taníthatnának a pedagógusok. A Hivatalos Közlönyben megjelent tantervek minden tantárgyból kidolgozásra kerültek a tanárok által. Figyelembe vettük az új tantervet és a tankönyvek kínálatát. Ennek alapján állították össze az operatív terveket. Tekintettel arra, hogy a Pannon TV-ben felvett tanegységek digitális tananyagként fognak szolgálni a pedagógusok számára, így a tantervből csak az új anyagok kerülnek majd felvételre, amelyek segítségül szolgálnak a tanagyag elsajátításában. Egy teljesen új platform készül a Magyar Nemzeti Tanács által Távoktatás néven, amelyre ezek a tananyagok évfolyam és tantárgy szerint lesznek feltüntetve. Ezáltal több évre, több generáció számára szeretnénk maradandót alkotni. A távoktatáshoz szükséges órák felvételei augusztus 18-án kezdődnek. Az elhivatott kollégák a nyári szünidőt is munkával töltik, és készítik a prezentációkat.

A tervek szerint hány helyszínen és hol fogják rögzíteni a felvételeket?

– A távoktatás felvételei három stúdióban fognak folyni. A Pannon Televízió két stúdiójában fogják rögzíteni az órákat, valamint ki fogunk alakítani egy stúdiót az egyik zentai iskola épületében. Korszerű és profi helyszíneket biztosítunk az előadóknak, odafigyelve az eszközökre (az okostáblára, a fehér táblára) és a megvilágításra. Az elmúlt időszakban nagyon jó volt az együttműködés a Pannon TV munkatársaival, és meg vagyunk róla győződve, hogy a jövőben is így lesz.

Hány pedagógust szeretnének bevonni a televíziós távoktatásba?

– A tavaszi időszakban 176 pedagógust vontunk be a távoktatási programba az általános és a középiskolás televíziós órákhoz. Tekintettel arra, hogy gyorsan kellett szervezkedni, az oktatási intézmények vezetőihez fordultunk, akik javasoltak előadókat, és így valósítottuk meg az 1192 felvételt. Voltak intézmények, ahonnan 9–10 is részt vett, és olyanok is, ahonnan csak egy-két tanár kapcsolódott be. Az elkövetkező ciklusban, amely körülbelül 2000 óra felvételét irányozza elő a szeptembertől márciusig terjedő időszakra, szintén nagyszámú előadóra lesz szükség. Indításként azokat a tanárokat kértük fel, akik már az első ciklusban is tartottak órákat. Ismét nagyszámú pedagógus részvételére számítunk. Szeretnénk bevonni új előadókat is, akik kedvet kaptak arra, hogy bekapcsolódjanak a programba. A tananyag követhetősége és folytonossága céljából tantárgyak, tanítási egységek szerint kerülnek majd beosztásra az órák.

Milyen tantárgyakból fogják rögzíteni az órákat?

– Jelenleg ugyanazokat a tantárgyakat dolgozzuk fel, amelyeket a tavaszi időszakban is felvettünk. Az általános iskola alsó tagozatainak a magyar nyelv, a matematika, a környezetismeret, a természet és társadalom tantárgyak kerülnek felvételre. A felső tagozatosoknak a magyar nyelv és irodalom, matematika, valamint az az öt tantárgy, amely szerepel a kisérettségin, tehát a kémia, biológia, földrajz, történelem és fizika. A középiskolások számára a magyar nyelv és irodalom, valamint matemetikaórák készülnek. Ezek lefedik az általános gimnáziumok tananyagát. Összesen az általános iskolára 37 operatív terv készült, a középiskolára pedig nyolc. Ezeknek a tanítási egységeit fogjuk felvenni. Ha lehetőség és igény mutatkozik rá, akkor a többi tantárgyból is készülnek majd felvételek. Célunk, hogy ily módon is segítsük a vajdasági magyar oktatást.

Lesznek-e eltérések az előző távoktatásos félévhez képest?

A Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével készült távoktatási program a következő időszakban is hasonlóan zajlik majd, mint a tavaszi időszakban. Szeretnénk a felvételek ütemezésével betartani az időkeretet annak érdekében, hogy a tanárok és a diákok mindig megtalálják azt a tananyagot, amelyre szükségük van. Bízunk abban, hogy ez a digitális segédanyag sokkal szélesebb és színesebb tudásra ad lehetőséget a vajdasági magyar oktatásban.

Szalma Brigitta, Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.