Nyolcvanéves magyarságszolgálat-jubileumi évzáró ünnepség-Doroszló

December 1- én évzáró műsor keretében ünnepelte nyolcvanéves fennállását a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület.

tablanal-mind

Az ünnepség az alapítók emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött az egyesület udvarában. Az emlékezés virágait az egyesület vezetősége nevében Király Szilárd elnök és Csernicsek József alelnök, továbbá az alapítók utódai nevében Munkás Edit helyezte el. Ft.Verebélyi Árpád, doroszlói plébános az áldás alkalmával emlékeztette a jelenlevőket a folytonosságra, a ránk bízott közösségmegtartó küldetés fontosságára. L. Móger Tímea az Intés az őrzőkhöz című Ady- verset tolmácsolta, továbbá az ünneplő közösség elénekelte nemzeti imádságunkat. Az alkalmat a népviseletbe öltözött néptáncos lányok, fiúk és a hagyományőrző csoport tagjai tették ünnepélyesebbé.

viseletesek-idosek

tablanal-en

ft-verebelyi

viseletesek-fiatalok

fuvosok-mindA műsor elején köszöntötték a vendégeket, Kiss Tóth Erikát, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség alelnökét, a ,,Négyesfogatos” települések, Gombos, Kupuszina, Szilágyi képviselőit, ft. Verebélyi Árpád főesperest, Pelt Ilona tartományi képviselőt, Gellér Magdolna, Zombor városi képviselőt.

elso-sor-7

koszonto-2L. Móger Tímea ismertette az egyesület múltját, jelenét illető tudnivalókat. Elhangzott, Az egyesület 1938- ban alakult. Már a kezdetekkor, a királyi Jugoszláviában sem volt könnyű magyar művelődéssel foglalkozni és azt követően az első világháború idején sem. Az elnök ekkor idősb. Bártol István volt. A háború után ismét aktívvá váltak Brenner Károly elnöklete alatt. Sorban a többi elnök napjainkig, Tallósy János, idősb. Gyurgyovics István, Farkas Lajos, Diósi István, idősb. Bártol Béla, Szalai János, dr. Rohacsek Sándor, ifj. Bártol Béla, a kilencvenes évek elején, a háborús években a háromtagú elnökség állt, tanúsított kiállást az egyesület élén, ifj. Gyurgyovics István, Varga József és Gellér Zoltán. 1993- ban Varga József kezdeményezésére újból összeállt egy vezetőségi testület, Turkály Károly elnökletével. Őt, a mára Magyar Életfa- díjas Diósi János követte, nem kevesebb, mint tíz éven keresztül. Aztán Mészáros László, ifj. Dékány József elnököltek és napjainkban Király Szilárd vezeti az egyesületet. A művelődési szerveződés jelenlegi nevét 1954- ben változtatták Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületre, Herceg János író javaslatára.

A jelenleg Radics Leonóra vezetésével működő kis és középső továbbá a Gellér Enikő és Szklenovszki Sarolta vezette ifjúsági néptánccsoport, a Fúvós Zenekar, amelyet a Csernicsek fivérek, Edvin és Ervin vezetnek, a tíz éven keresztül, Wilhelm József vezetésével fennálló vegyes kórus, annak tagjaiból verbuválódott, Diósi János vezette hagyományőrző csoport, a György Mária vezetése alatt működő irodalmi csoport és a Gellér Zoltán vezette színjátszó szekció munkája mind hozzásegít az egyesület folyamatosan eredményes, sőt sikeres működéséhez. A Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület együttműködik a környező művelődési egyesületek, főleg a Négyesfogat művelődési rendezvénysorozat falvai Gombos, Kupuszina, Szilágyi egyesületeivel. Büszkesége, hogy alapító tagja volt a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek, és hogy a bajai Bácskai Civil Szervezetek Szövetségének alakulása fölött is bábáskodhatott. Baráti kapcsolatot ápol a magyarországi Maglód, Dávod, Ádánd,  a felvidéki Zsigárd és a szlavóniai Haraszti településekkel. Kiválóan és egymást segítve működik együtt a doroszlói egyéb civil szervezetekkel, egyesületekkel, továbbá a helyi alapítású és székhelyű, régió szintű Dunatáj Egyesüléssel és Kuckó Gyermeksarokkal is. Ahogyan a múltban, például a világháborút követően vagy 1963-ban, a jelenlegi nagyterem építésekor, úgy napjainkban is a lakosság, a tagság – amelyet a magyar ajkú doroszlói lakosság csaknem egésze alkot – önkéntes munkájára, nagylelkűségére számíthatott elsősorban az egyesület. A pályázati lehetőségeknek is hála sikerült megvásárolni a szomszédos telket és további folyamatos fejlesztések valósulhatnak meg az egyesület háza táján.

fuvosok1

Az ünnepi műsorban az egyesület szakcsoportjainak tagjai bemutatták az elmúlt év során előadott műsorszámokat. A kis- és középső néptánccsoport tagjai a Mulassunk együtt nevű koreográfiát táncolta, az ifjúsági csoport a Doroszlói táncokat mutatott be. A zenei szakosztály képviseletében a Fúvószenekar nemcsak a tánccsoportok kíséretét biztosította, hanem önálló műsorszámmal, indulókkal szerepelt. Dosztán László versmegzenésítéseket adott elő, továbbá a fuvolán játszó Szabó Ella kíséretét biztosította és Király Szilárddal zenéltek együtt. A színjátszó csoport két rövid vidám jelenet adott elő, az irodalmi csoport két tagja, vezetője György Mária, továbbá L. Móger Tímea előadásában klasszikus és kortárs költeményeket hallhatott a közönség. A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói versekkel szerepeltek, ezeket a bajai Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány szavalóversenyén adták elő, az egyesület képviseletében, továbbá jelenetet mutattak be.

gyorgy-maria

kicsik-jelenet1

jelenet-zotyiek

tanc-kozepso-mind

szavalok

szabo-ella

tanc-kozepso

dosztan-laszlo

tanc-ifjusag-kivonulas

kiraly-szilard-2Király Szilárd, az egyesület elnöke köszönőlevelet adott minden szereplő csoportnak és külön hálával szólt a két legidősebb, legtöbb idő óta vezetőségi tag és az egyesület háza táján szakácsi teendőket ellátó idősebb Gyurgyovics Ferenc és Király Balázs személyéről.

tanc-ifjusag

kiss-tothKiss Tóth Erika, a VMMSZ alelnöke a Szövetség elismerő oklevelét adta át Király Szilárd elnöknek. Elhangzott, köszönet illeti az egyesület tagjait, a doroszlói magyar közösséget, hogy értékrendjük és hagyományszeretetük tántoríthatatlan, hogy benne a központ továbbra is a család, az ifjúság és velük együtt a magyar szó, a zene, az imádság és az értéktisztelet- a magyarságszolgálat.

zenekarokA jubileumi évzáró ünnepséget közös vacsora és mulatság követte. A hangulatról a Haverock Együttes két tagja és a Twins Band gondoskodott.

Szitás Emma fotói

Kapcsolódó GALÉRIA: http://nyugat-bacska-portal.info/wppg_photogallery/gallery478/

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.