Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett-VMMSZ

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idei évben is várta a felterjesztéseket az általa alapított elismerésekre, így a Magyar Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjra.

Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől.

A szervezet Elnöksége a beérkezett felterjesztések alapján 2018. december 11-én hozta meg döntését.

A döntés értelmében Magyar Életfa díjban részesül:

    • Beszédes Margit újvidéki karnagy,
    • Kónya Sándor, csókai verséneklő, énekmondó, zeneszerző, akinek népzenei gyűjtő munkájáról sem szabad megfeledkezni,
    • Németh Mátyás temerini fényképész, a Magyar Szó nyugalmazott fotóriportere és 
    • Vendel Gyöngyi kúlai karnagy.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Aranyplakett kitüntetését Németh István, a Zenetudományi Intézet nyugalmazott munkatársa, népzenekutató és -gyűjtő veheti át azért a sok évtizedes áldozatkész szolgálatért, amellyel velünk volt itt, a történelmi Délvidéken és egyúttal a Kárpát-medencében népdalkincsünk és hagyományvilágunk megörökítésében, felgyűjtésében, amelynek révén közkinccsé válhatott újból mindez, és amely közösségeink építéséhez, újbóli magára találásához és magára ismeréséhez nagymértékben járult hozzá.  

Plakett díjban részesül:

N. Czirok Ferenc muzslyai költő, irodalomszervező, a Sziveri János Művészeti Színpad egyik alapítója

Pásztor József kúlai amatőr színjátszó, gyermekszínjátszó-csoportvezető,

Szabó József törökkanizsai helytörténet-kutató,

Tóth Ugyonka Frigyes tamburás, a tornyosi magyar művelődési élet szervezője és

Varga Ernő, a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület alelnöke, a dél-bánsági település művelődési életének egyik szervezője közel fél évszázada.

A díjakat, amelyek Nemes Fekete Edit keramikusművész alkotásaiból és egyedi oklevélből állnak, a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségének keretében, 2019. január 25-én, Zentán adják át a kitüntetett személyeknek.

Eletfa, Aranyplakett, Plakett - Felhíváshoz

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.