LX. GYÖNGYÖSBOKRÉTA ÉS XLVII. DURINDÓ Ada, 2024. JÚNIUS 8–9.

Ada Község Önkormányzata és a Vadvirág Hagyományápoló Kör – a Szentháromság Római Katolikus Plébánia, Ada Község civil szervezetei és művelődési, oktatási intézményei, továbbá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatói és szakmai partnersége mellett – június 8-án és 9-én rendezi meg a LX.
Gyöngyösbokrétát és a XLVII. Durindót, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit.
Az idei fesztivált az Együttműködő nemzet éve jegyében szervezik meg – ünnepelve hagyományainkat, a megtartó erőt, a gondviselést és az együvé tartozásunkat, hálával teli szívvel emlékezve azokra az elődökre, akik 45 évvel ezelőtt megszervezték Adán a XVI. Gyöngyösbokrétát, valamint Bodor Anikóra, akinek útmutatásai örökérvényűek.
Dr. Kiss Lajosra és az általa 50 éve közreadott Horgosi népdalok című
daloskönyvére is méltó módon emlékezik majd meg a vajdasági magyarság, hiszen idén a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet gondozásában az kibővítve jelenik meg újra.
Nagy tisztelettel emlékezünk meg 2024-ben Bartuc Szilveszterre és Vlasity
Károlyné Zélity Klárára, akik mindketten Ada község szülöttjei, és akik – tanítói, alkotói és gyűjtő munkásságukkal – megkerülhetetlen egyéniségei voltak a vajdasági népzenei és néptáncmozgalomnak. Jelentős évfordulónk idén az első moholi római katolikus templom építésének 200 éves évfordulója is.
Felemelő tudni azt és emlékeztetni magunkat arra, hogy az idei a sorrendben
hatvanadik Gyöngyösbokréta. Az elsőt 1936-ban szervezeték meg Gomboson. Erről a Reggeli Újság című lap így ír: „Most csillogtatta meg először népünk ősi kincseit, azzal a tudattal, hogy abból kedvünk szerint meríthessünk” majd így folytatja „…ez a Gyöngyösbokréta volt magyarságunk benső összeborulásának élő bizonysága”.

A házigazdák a napokban e-mailben értesítik ki a művelődési egyesületeket és népművészeti együtteseket.
A jelentkezés – amelynek határideje 2024. április 30. – az idei évben is online formában történik.

A LX. Gyöngyösbokréta Fesztiválra jelentkezni itt lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFQUfvqeATKgjNB9BBbM-435azFsLHO0ArS_1cG4oaJ6GUXQ/viewform

A XLVII. Durindó Fesztiválra itt van lehetőség online regisztrálni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVFVFBfQur4s1aXdx3UMJpr6uud62jPn4pBxr51NengVWZYg/viewform

Bővebb információ a Fesztivál két háttérintézményének referensétől:
a 062-566-234-es számon Juhász Gyulától, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
munkatársától,
Brezovszki Rolandtól, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség munkatársától a
069-5541-215-es elérhetőségen kérhető, vagy keressék az Adai Szervezőbizottság vezetőjét, Varga Líviát a
bokretadurindoada@gmail.com vagy a 062-8-695-882-es elérhetőségek
valamelyikén. 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.