MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJA 2023 – VAJDASÁGI KÖZPONTI ÜNNEPSÉG- SZILÁGYI

A Kárpát-medencei Képviselők Fóruma – felkarolva Böjte Csaba ferences atya kezdeményezését – a magyar Országgyűlést felkérte annak a javaslatnak a beterjesztésére, miszerint Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének napját, november 15-ét nyilvánítsák a Kárpát-medence szórványmagyarságának napjává.

Az Országgyűlés 2015. november 3-án meghozta határozatát, így már az elmúlt négy évben megannyi rendezvény, konferencia, találkozó, de a közmédia egész napos műsorai, tematikus programjai a közös felelősségre, az odafigyelés és törődés fontosságára, a szórványmagyarság közösségeiben folyamatosan teremtődő értékek gazdagságára hívták fel figyelmünket, hívtak a közös ünnepre.

Nem sokkal az Országgyűlés határozatát követően a Magyar Nemzeti Tanács a magyar szórvány napját beemelte a vajdasági magyarság ünnepnapjai és jeles napjai sorába.

Az idei vajdasági központi ünnepség – amely vasárnap, november 19-én, 16.00 órakor kezdődik – házigazdája Szilágyi magyarsága lesz.

A 2023. évi ünnepségnek – amelynek védnöke a kezdetektől fogva a Magyar Nemzeti Tanács, idei szervezői pedig a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület, a Dunatáj Egyesülés a Nyugat-Bácska Fejlesztéséért és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség – egy olyan magyar közösség a házigazdája, amelynek egyik kiemelkedő jelképe a több mint háromszáz éves Vadkörtefa, amely a település határában hirdeti a közösség megmaradásvágyát és élni akarását • az a nyugat-bácskai település hív ebben az évben össze minket a remény derűjét is ünnepelni, ahol a Vadkörtefához hasonlatos erővel és üzenettel bír a tavaly újraállított és felszentelt Turul-szobor is, amely a Szent István királyunknak szentelt templom kertjében emelkedik a magasba.

Itt, a Turul-szobornál kezdődik majd el idei ünnepségünk 16.00 órakor, ahol ft. Kurin István, a Szent István király templom plébánosa megmaradásunkra, a szórvány- és szigetmagyarságnak szentelt életszolgálatokra ad és kér áldást, és ahol ezt követően az ünneplő közösség közös koszorút helyez el.

Ezt művelődési program követi, amelynek helyszíne a József Attila Művelődési Egyesület székháza (Vasút utca 27. / Železnička 27), és amelynek keretében Zombor, Kúla, Bácsgyulafalva, Palánka, Nemesmilitics, Magyarittabé, Kupuszina, Doroszló, Ürményháza, Gombos, Bezdán és természetesen Szilágyi népdalkörei, néptáncegyüttesei, hangszeres, énekes együttesei, szólistái, vers-, mesemondói és színjátszói mutatkoznak be, vallanak gazdag hagyománykincsükről, szülőföld- és nemzetszeretetükről.

Az egybegyűlteket Surján Csaba, a József Attila Művelődési Egyesület elnöke köszönti.

A központi rendezvény ünnepi szónoka dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke lesz.

Az ünnepség kísérőrendezvényeként a közönség megtekintheti Nyugat-Bácska kézműveseinek és kézimunkázóinak, továbbá festő- és fotóművészeinek alkalmi, ünnepi tárlatát.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.