Még szólnak a zombori harangok

Az idén júliusban 16-án első alkalommal hívogattak istentiszteletre a villamosított harangok.

     A faharangláb 250 kilós bronz füles nagyharanggal, 1938-ban került az udvarba, az egyház néhai jótevője Takács Sándor és neje, sz. Gyenge Lídia ajándékaként. A harangpalást felső peremén szőlős, búzakalászos sorminta, alatta virágfüzér fut körbe. A baloldali képen a harang felirata: EZT A HARANGOT TAKÁCS SÁNDOR ÉS NEJE SZÜL. GYENGE LÍDIA ADOMÁNYOZTÁK A SOMBORI REFORMÁTUS EGYHÁZNAK. 17 ÉVES KORÁBAN MEGHALT UNOKÁJUK BURZS LÍDIA EMLÉKEZETÉRE. A palást másik oldalán ez olvasható LÉGY HŰ MINDHALÁLIG, S NÉKED ADOM AZ ÉLET KORONÁJÁT. SOMBOR 1931. JÚNIUS HAVÁBAN. A palást alján két csík van, alatta az alsó peremen: MARIBOR INZ. J. BHL 1931.

Zombor a bácskai egyházmegye központja volt néhai Békássy Zoltán *1910-†1999 református lelkész, esperes 1945-1991 szolgálata idején, egészen a legutóbbi századfordulóig. Az imaház 1954-ben 3 méter megtoldással és 15 méteres torony hozzáépítéssel egyértelmű templomi külsővé alakult. Ekkor került a toronyba a meglevő harang mellé ifj. Kosaras András presbiter adományozta egykori katolikus kis temetői kápolna 120 kg-os, bronz, tárcsás, kis harangja is. A jobboldali képen a harangpalást felső peremén geometrikus díszítés, alján leveles indás minta fut körbe. Az egyik oldalán Szűz Mária látható. Alatta egy szám: 2181. Felirata: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE KÉSZÍTETTE SZEMZŐ MÁTYÁS 1894. ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ FÉLE RT. BUDAPEST (a Szent István Bazilika harangjainak készítője).

A gyülekezet néhai lelkipásztorának fia, Békássy N. Albert, a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke Zomborban járt a közegyházi felsőbbség hozzájárulásával, Bíró László mérnök barátjával. A 14 éve helyben élő, lelkész nélkül lévő maroknyi gyülekezetet istentiszteleten a Róma 5, 5 biztatta johannita lovagi palástban: „A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által”. A bajok és szerencsétlenségek is kedvező és örvendetes eredménnyel végződnek. Isten még a szenvedéseket is e világ javára fordítja. Nézzünk illúziómentesen a világba, de belekalkulálva Isten jóságát, erejét, hatalmát, ellenállhatatlan szeretetét. Akkor tudunk igazán reménykedni, ha szeretni tudunk.

Az istentiszteletet követően a jelenlevők megtekintették az egyházi épületegyüttes nyugtalanító repedéseit. Az elnéptelenedő gyülekezet temploma és jó 3 évtizede lakatlan parókiájának megmaradása iránt tavaly kezdeményezett folyamatban, a presbitérium újraszervezése és a közegyházi előírások törvényes mederbe terelése, ez ideig nem valósult meg. Most a „lenni, vagy nem lenni, hogyan tovább zombori reformátusság” útkeresési kérdése, az ügy iránt elkötelezett magyar ajkú lokálpatriótákkal és a környékén élő református és más keresztyén testvérekkel, egyéni tárgyalásokkal folytatódott. A gyülekezet megbízta Dr v.Békássy N. Albertet, hogy a zombori református egyház tagjaként – a megmaradás érdekében járjon el, az egyházi és világi hatóságoknál.   

Dr v.Békássy N Albert

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.