VMMSZ- Magyar Életfa, Plakett, Aranyplakett

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2022-ben is várta a felterjesztéseket az általa alapított elismerésekre, így a Magyar Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjra.

Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől.

A szervezet Elnöksége a beérkezett felterjesztések alapján 2022. december 14-én hozta meg döntését.

Az Elnökség döntése értelmében Magyar Életfa díjban részesül:

  • Binecz Margit kevevári egyesületi és művészeti vezető, közösség- és művelődésszervező, anyanyelvápoló, nyugalmazott magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
  • Csizmadia János és id. Csizmadia Anna kupuszini népművész házaspár, adatközlők, néprajzi gyűjtők, 
  • Dr. Harmath Károly OFM ferences szerzetes, az újvidéki Kapisztrán Szent János ferences rendház főnöke, az Agapé Könyvkiadó és Nyomda, valamint a horgosi Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos ház alapítója és igazgatója, az Agapé és a Hitélet vallási folyóiratok alapítója és kiadója, a Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórus alapításának segítője és ötletgazdája, a Bonaventurianum Ferences Művelődési Ház és Kollégium alapítója, a Poverello Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, a Szabadkai Püspökség Teológiai-Katekétikai Intézetének prorektora, továbbá
  • Pastyik László topolyai bibliográfus, irodalom- és helytörténész, néprajzkutató, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság alapító tagja, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság tagja.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az Aranyplakett kitüntetést mgr. Hajnal Jenő magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak, kulturális mediátornak, intézményalapítónak, közösségszervezőnek ítéli oda: a VMMSZ ekként egy olyan személynek nyújthatja át a díjat, akinek közösségszolgálata az egész Kárpát-medence magyarságának közművelődési és közösségi életére is jelentős hatással bír. A kitüntetés egy olyan eddigi életutat ismer el, amely a tántoríthatatlanságot állítja elénk – amely azt bizonyítja, hogy bármerre is visz az élet, a közösség- és nemzetszolgálat jegyében való cselekvés lehet egyedül a mindennapok magja. Ez az állhatatosság, az, amely már magyartanárként is meghatározza Hajnal Jenőt • ez a közös építkezésben való mély hit és rajongás munkál akkor is benne, amikor munkatársaival olyan jelentős rendezvényeket álmodik meg, mint az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja, vagy újít meg, mint a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál • ez a nemzet és szülőföld javára való szolgálat lüktet benne, amikor a zentai, de ezzel egyetemben a vajdasági öntevékeny és hivatásos színjátszást képzésekkel, intézményi háttérrel és közös gondolkodással ösztönzi és segíti • ez a lelkület és elszántság az, amelyből megszületik a vajdasági magyarság szellemi és kulturális örökségének, közgyűjteményének, népzenei archívumunknak kupolás otthona • ez a lángoló közösség-hit az, amely meghatározza tenni akarását az önismeretünket is erősítő megannyi könyvsorozat elindításakor, kiadvány megálmodásakor • és ugyanez a lángoló közösség-hit és kulturális mediátori szervezőerő az, amely áthatja a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzati szervében végzett munkáját annak tagjaként, bizottsági alelnökként, majd pedig két mandátumban elnökeként is. Az Aranyplakett kitüntetéssel ezt a tántoríthatatlan nemzetszolgálatot kívánja megannyi tagszervezete nevében is a VMMSZ elismerni.

A Plakett díjakat 2023-ban a következő személyek és közösségek vehetik át: 

  • Erős Mária pancsovai–hertelendyfalvi kézműves, népi iparművész, a székely varrottas mintakincsörökség hű őrzője és átörökítője,
  • Kovács Jolánka muzslyai közösség- és irodalomszervező, író, költő, szerkesztő, műfordító, a Sziveri János Művészeti Színpad elnöke,
  • Simon Julianna topolyai hímző- és szövőasszony, kézimunka-oktató,
  • Szakál Mónika szilágyi művelődés- és közösségszervező, művészeti vezető, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, valamint
  • a Közép-Bácska magyar közösségi és művelődési életének szervezésében jelentős szerepet betöltő kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, amely 2023-ban ünnepli fennállásának 70 éves jubileumát.

A díjakat, amelyek Nemes Fekete Edit keramikusművész alkotásaiból és egyedi oklevélből állnak, a magyar kultúra napja jegyében szervezett vajdasági központi ünnepség keretében, 2023. január 27-én, Zentán, a Művelődési Ház színháztermében nyújtják át a kitüntetett személyeknek és szervezeteknek.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.