QUO VADIS ZOMBOR REFORMÁTUSSÁGA?

Október első hétvégéjén Zomborban jártak Bíró László és Dr v.Békássy N Albert atyánkfiai, hogy polgári kezdeményezésként nyilvános megbeszélés keretében partnereket keressenek a jó 3 évtizede lakatlan református paplak és templom megmentésére. Találkoztak a megmaradás iránt elkötelezett magyar ajkú lokálpatriótákkal és a Zombor ill. környékén élő református és más keresztyén felekezetű testvérekkel választ keresve ”a lenni, vagy nem lenni: útkeresés – hogyan tovább zombori reformátusság” kérdésekre.

A Zombori Református Egyházközség mára jó 200 éves. A múltban voltak virágzó évek, jelentős számú egyháztaggal, s voltak nehéz időszakok, amikor  a megszűnés ellen küszködött, de mindig magára talált. Jelenleg épp, hogy csak van. A hívek oldott kéveként széthullanak, helyben élő pásztor helyett Szabadkáról jár beszolgáló lelkész. Templomunk, s a parókia a város központjában felemelő környezetben, a szerb olvasókör utcájában helyezkedik el. Ennek a helynek méltó társa kell legyen az együttélő magyarok megmutatása, ahol az anyanyelvű igehirdetés mellett a kultúra is megfér. Nyugat- Bácska és Zombor környéke kiemelt bástyája lehet a magyar szórványvidék találkozóhelyének több ezer magyar számára, szerető fogadóhelye testvér-gyülekezeteknek, idelátogatóknak. A megbeszélésen konstruktív ötletek hangoztak el és megtekintették a helyi református egyházközség felújításra váró épületét, templomát.

A vasárnapi istentiszteleten Dr v.Békássy, johannita lovag szolgált: igehirdetésében a 200 éves múltban gyökerező tartást és a jövőbeni keresztyén helytállás reménységét térképezte föl. Istentisztelet után a gyülekezet körbejárta az felújításra váró parókiát. A fölvételek a megbeszélésen és az istentisztentiszteleten résztvevőkről készültek. Jóreménységünk szerint elindulhat egy olyan ébredési folyamat melynek áldásos eredményeként a zombori reformátusok jövőalakulása a megmaradás irányába terelhető. Első feladatként a presbitérium újraszervezése a tét és a közegyházi előírások törvényes mederbe terelése.

Dr v.Békássy N Albert, a Zombori Ref. Egyház tagja

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.