Lovas Ildikó átvette a Herceg János Irodalmi Díjat

Október 7- én a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár Dunatáji Herceg János Nap elnevezésű rendezvénye keretében átadták a Herceg János Irodalmi Díjat Lovas Ildikó írónak, kritikusnak, szerkesztőnek, műfordítónak. Nataša Turkić, a Könyvtár igazgatója nyújtotta át a rangos elismerést, Mraković Péter akadémiai szobrászművész alkotását. A díjazott kifejezte köszönetét, majd beszélgetés következett a Díj bírálóbizottságának két jelenlévő tagja: dr. Silling István, L. Móger Tímea és Lovas Ildikó részvételével.

Az életmű taglalása kapcsán egyebek mellett hivatkoztak a zsűri harmadik tagja, Fekete J. József  által írt méltatására, amelyben elhangzott, Lovas Ildikó regényeit olvasva úgy tűnik, hogy az élet elbeszéléséhez nem a próza, hanem sokkal inkább a líra a legmegfelelőbb műnem.                                                                                                                          Mindezek ellenére megmaradt a rövidpróza mellett, ami jegyzetként a személyesség megjelenítéséhez nyit teret. A Rózsaketrec, A város lelke, avagy identitásjelek címek alá sorolt írásai Szabadka mellett az egész régióra figyelnek, s ezzel, mintha egyenesen folytatnák azt az irányt, amit Herceg János tűzött ki a vajdasági magyar író feladatául. Lovas Ildikó ezt a feladatot beteljesítette. 

A beszélgetés során a fent említett művek kapcsán Silling kiemelte az írónő határozott hangjának, véleményformálásának erejét. Amikor a szövegek közvetlen hatásáról kérdezték, Lovas a következőket mondta:

-A szövegek nem hatnak közvetlen módon, nem is ez a dolguk. Az emberek hatnak közvetlenül. Az író is ember, Herceg János is hatott, nem is kevéssé. Ahogyan ő a mondataiban megőrizte, a tevékenységével meghatározta, akár Zombort, de mondhatnám Újvidéket is, az irodalmi életet, az utcákat, a tópartot, a jegenyesort, amelyeket megírt, amely soroknak olvasói voltak/vannak (…) Ezek az erők összeadódnak. Nem a szövegek hatnak, azok közvetítenek, a társadalmi érzékenység vonatkozásában. Herceg János társadalmi érzékenységének kialakulására rásegített az idő, amelybe beleszületett, amelyben nevelődött, amely őt döntésre kényszerítette. Dönthetett volna úgy, hogy Budapesten lesz író (…) Herceg meglátott valamit ebben a tájban, felhúzta a bekecset, amit annyira szeretett és ez meghatározta a látásmódját. Regényei, esszéi vagy az Ereszalji észrevételek, amelyek az Újvidéki Rádióban hangzottak el, a Kalangya főszerkesztői posztján hozott döntései, a Híd főszerkesztőjeként, ahogyan megpróbált egyensúlyozni, mindezzel ő is vagy akár Majtényi is egy olyan társadalmi érzékenységet tanult meg, amely a létezés lényegéről szólt, hiszen húsz éven keresztül őriztek valamit, irodalmat csináltak. Aztán volt egy rövid idő, két hét vagy több, amikor azt gondolták, hogy visszatér valami abból a grandiózus világból, amit például a zomboriak is jól ismernek. Zombor igazi polgárváros, megyeszékhely…Ezt követően ismét jött egy váltás, amit a kultúrán keresztül lehetett megérezni, visszaszorította azt. Mindegy, hogy ez a változás milyen irányból jön. Vannak emberek, akiknek a társadalmi érzékenysége, úgy működik, hogy ennek ellenáll. Ez a lényeg, hogy van-e bennünk ilyen irányú indíttatás, hogy nem hagyjuk, más mondja, diktálja az utat. Ha valakinek az írás a szakmája, azáltal is tud hatni, alakítani a folyamatokon, emberként. Herceg Jánoshoz felnőni ebben a társadalmi érzékenységben és bölcsességben, ez feladat mindannyiunk számára- hallottuk a díjazottól.

L. Móger Tímea a témák, a Lovas-könyvek összefüggéseit, keletkezéstörténetét firtatta, szó esett a Spanyol menyasszony és az Amikor Isten hasba rúg című kötetek színpadi utóéletéről, továbbá elhangzott egy részlet a Csáth Gézát, a megszokottól merőben más megvilágításba helyező legutóbbi kötetből. Továbbá a Forum Kiadónál hamarosan megjelenő Szép Amáliák című cselédregény részleteiről árult el érdekes és értékes részleteket a díjazott. 

Az esemény védnökei voltak: Zombor Város és a Pele öntöde, Szivác. 

Inja Firanj és a Nyugat-Bácska Portál fotói

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.