Hagyománytisztelet és fejlődő egyesület

Október 1- jén megtartotta hagyományos Szüretbál rendezvényét a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület. 

Az esős időjárás miatt elmaradt a tervezett fogatos körmenet, de így is látványos, tartalmas ünnepnap kerekedett. Az idei bíró, Bugadzsia Benjamin és bírónő, Szabó Ella, családtagokkal, rokonokkal együtt süteménnyel itókával várta a Szüretbál vendégeit, közönségét. 

Az esemény megvalósulását a Bethlen Gábor Alap támogatta.  

A műsor elején Pelt Ilona, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnöke szólt a közelgő Magyar Nemzeti Tanács választásról és a népszámlálásról. Továbbá üdvözölte a vendégeket, a felvidéki  testvértelepülés, Zsigárd képviseletét, Baranyay Alajos polgármestert, Zsiacsek Adriannát, az ottani Alapiskola igazgatóját, Bártol Bélát és Bártol Lenkét, a doroszlói Tisztaszoba tulajdonosait, gondozóit, egykori doroszlói néptáncosokat, csopoetvezetőt, Gellér Veronika nyugalmazott pedagógust, a doroszlói Gyöngyösbokréta néptánccsoport egykori vezetőjét, Dubacz Èva tartományi képviselőt, Turkál Mariannát, az Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának tagját, Lennert Tímea MNT- jelöltet, Srđan Savić Zombor városi Tanácstagot.

Csernicsek József, a doroszlói Móricz Zsigmond MME alelnöke beszámolt a kultúrkör épületének területén, udvarán és mellékhelységein végzett felújítási munkálatokról, amelyek 27 000 euró értékűek és az anyaország, a Bethlen Gábor Alap, az MNT támogatásának köszönhetően valósultak meg. Ennek kapcsán kiemelte még a Mosina Krisztián helyi vállalkozót, aki bérmentesen végezte munkáját, illetve megköszönte minden segítőnek, aki tett a felújítások létrejöttéért. 

Az idei Szüretbál megrendezését 120 000 dinárral támogatta Zombor Város. Mindezért szintén háláját fejezte ki az alelnök a jelenlévő Tanácstagnak, Srđan Savićnak.

A Szüretbál műsorában fellépett a helyi Móricz Zsigmond MME kis néptánccsoportja, gyerekjátékokkal, Gyurgyevics Leonóra vezetésével, a Gellér Enikő vezette ifjúsági csoport a Csősztánccal. Mindkét helyi néptánccsoportot a Fúvószenekar kísérte, Csernicsek Edvin és Csernicsek Ervin vezetésével. 

Különleges élményt jelentett a vendégszereplő csoport, a zsigárdi Kölesfőd nevű, az Alapiskola keretein belül működő gyermek-néptánc csoport fellépése. Koreográfia: Oláh Attila, Fecske Renáta, vezetők: Jacsa Mária, Kovács Mária. 

A Szüretbálban ezúttal is zajlott ,,lopás”, illetve elárverezték a báli koronát. 

A műsort Lennert Tímea vezette.

A délutáni programot este közös vacsora és mulatság követte. Ott a Twins Band szolgáltatta a talpalávalót. A vacsorát Király Géza főzte.

Kálóci Karola felvételei

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.