Jót és jól cselekedni- A zombori Rotary Club 1937-ben alakult meg – Juhász Raffael szerint a világ minden táján számíthatnak a tagok egymásra-Magyar Szó-Hétvége

„A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápolják a rotarysok a Rotary Klubokban, baráti összejöveteleiken.” Mindez és sok egyéb is olvasható a világhálón az 1905-ben Chicagóban alakult és 1910-ben nemzetközivé vált, mára 1 milliós tagsággal rendelkező humanitárius világszervezetről, melynek zombori Klubszervezete 1937-ben alakult. A tevékenységét a teljes nyilvánosság előtt végző Rotary- tettek sorát a zombori klub is számtalan jelentős akcióval gazdagította: sok embernek, intézménynek nyújtott felbecsülhetetlen, eszmei és anyagi értékű segítséget. Működésről, jó emberek jótéteményeiről beszélgettünk Juhász Raffaellel, a zombori Rotary Club tagjával, egykori titkárával és elnökével:

Háromgyerekes családapa vagy, a Rotary előtt is több mindennel foglalkoztál: a szakmádban fogtechnikusként, a művészvilágban elismert, több mint harmincéves pályafutással rendelkező dzsesszzenészként szereztél hírnevet. A klub szabályrendszere alapján mindez persze indokolja, hogy meghívtak maguk közé. Mi a másik oldala a dolognak, mi vonzott téged a Rotaryba és hogyan történik a tagfelvétel, miként zajlik a munka a zombori Klubban?

– Elöljáróban elmondanám, hogy a zombori Rotary ugye harminc évvel a chicagói, a Paul Harris által alapított klubot követően alakult. Ez a szervezet a második világháború kezdetéig működött, a gyorsan növekvő tagság által. Aztán a második világháború idején sajnos betiltották minden ilyen jellegű szervezet működését. 1998-ban élesztették ismét újjá a zombori Rotaryt, ‘99-ben átadták a kérvényt és 2000. április 15-én megkapta a klub az alapítói oklevelet, amellyel kezdődően hivatalossá vált az új alakulás.

 

Rendkívüli megtiszteltetés és felelősség is egy ilyen szervezet tagja lenni. A tagság soraiba meghívásos alapon kerül az ember. Engem Székely I. István, zombori születésű zongoraművész, zenepedagógus, az egyik spanyolországi Rotary Club tagja, volt elnöke ajánlott. Itt akkor Kószó István volt az elnök. Mindenekelőtt megismerhettem a klub működését. Ami elsőre megfogott, hogy a Rotary berkeiben nincsen semmiféle megkülönböztetés, sem etnikai, sem nemi, sem vallási, sem politikai. Egyszerűen arról van szó, hogy jó emberek, jót és jól szeretnének cselekedni, a barátkozás jegyében. Az egyetlen alapkövetelmény, hogy a saját szakmádban, hivatásodban magas színvonalon tevékenykedj, az emberi etikai normáknak megfelelj. Féléves aspiránsi periódus van, amikor megfigyeli az ember a klub életét és ismerkedik a tagokkal, azok is ővele. A klubba való felvételi folyamat szabálya, hogy csakis akkor vesznek fel, ha egyhangúlag mindenki egyetért a felvételeddel, nem lehetnek már kezdeti ellentétek sem. Ilyenformán hat hónap után kandidátus lettem, és 2016-ban váltam taggá. Nagy lelkesedéssel láttam munkához. Abban az időben lett testvériesítve a bajai Rotary Club és a zombori Rotary. Ezeken az előkészítő gyűléseken már feladatot kaptam én is, és még abban az évben sikerült a testvériesítés. Később, az elnökségem alatt sikerült ugyanezt megvalósítani az eszéki Rotaryval. Azóta is megvalósítunk közös akciókat, projektumokat, mindkét testvérklubbal. Ilyenek a vízügyi konferenciák, különböző jótékonysági akciók…

Milyen konkrét humanitárius akciók valósultak meg, amióta tagja vagy a zombori Rotarynak?

– Legutóbb, karácsony előtt, a zombori Veljko Petrović Gimnáziumnak ajándékoztunk angol nyelvű könyveket. Nagyon fontos továbbá, hogy a városban egyedüli kétnyelvű iskolának, a Testvériség-egység Általános Iskolának eljuttathattuk a szerbiai Rotary szervezetek ajándékát, két számítógépet. A tavalyi évben egy szintén lényeges projektum befejezéseképp a zombori önkormányzat általános iskolái kaptak egy-egy tanuló drónt. Egy hónappal ezelőtt pedig öt kis tanuló robotot kapott szintén a zombori Testvériség-egység Általános Iskola. Továbbá a helyi Menedékház (Sigurna kuća) számára könyveket, játékokat, gyerekruhákat, babakocsit adományoztunk. Ugyancsak gyűjtöttünk az árvaháznak is, illetve a zombori Griva egyesületnek adományoztunk két lovat a terápiás jellegű foglalkozások elősegítésére. Régebben volt a klubnak egy szintén jelentős akciója, nevezetesen, hogy a zombori önkéntes tűzoltóság egy magas létrát kapott. Ezt például egy svájci klubbal összeköttetésben valósította meg a zombori Rotary. Az egyik legfontosabb akció pedig, amely már Kószó Istvánnal elkezdődött és az elnökségem ideje alatt is sikerült ezt előremozdítani, továbbá azóta is tart: a zombori Városháza négy toronyórájának helyrehozatala, újbóli működésbe helyezése. Megtörtént a hely kitakarítása, az órák megjavítása, ami pedig most, mint következő fázis befejeződött, hogy december 25 óta az ötödik óra is működik a Városháza épületén. Titkárságom ideje alatt az egészségháznak adományoztunk egy hemoanalizátort. Az elnökségem alatt (ez részben egybeesett a vírushelyzet kezdeti időszakával) a zombori egészségháznak égető szüksége volt kesztyűkre. Mindezt úgy szerveztem meg, hogy aukcióra bocsátottunk négy festményt és az abból befolyt összegből kesztyűket vásároltunk. Hozzá kell tenni, nagyon nehezen lehetett kesztyűkhöz jutni, nagy volt a kereslet, a kínálat gyenge, és úgy oldottuk meg, hogy egy hónapon keresztül kaptak hetente 1000 kesztyűt. Továbbá a zombori kórház számára maszkokat vásároltunk.

Hogyan történnek a gyűjtési akciók, illetve milyen kihívásokkal és örömökkel szembesültél eddig a klubtagságból, az elnöki, a titkári pozíciókból kifolyólag?

– A gyűjtések módja, hogy eleve van tagsági díj, melyből adakozunk, emellett tartunk aukciókat, olyan módon, hogy festőtábor szerveződik és a résztvevő művészek ottani alkotásait megvásároljuk, majd értékesítjük, árverésre bocsátjuk az aukciókon, a különböző eseményeken, így például a nyilvános, a zombori klub alapítását ünneplő Rotary-bálon is. Az abból befolyt összeget jótékonyságra vagy különböző, az órák javításához hasonló akciókra fordítjuk.

Elnökként volt például egy érdekes ötletem: jött ugye a december, a disznóvágások időszaka. Azt tettük, hogy mindannyian kimentünk a zombori Szent György térre, a fent említett toronyóra alá (!) és sütöttük a zsírt, az adományozóknak ingyenesen osztottuk a frissen sült töpörtyűt, kenyérrel, lilahagymával, ahogy az hagyományosan dukál…

Ami a Rotary-érzetet illeti, végtelenül büszke vagyok rá, hogy tagja lehetek és mindemellett további hatalmas jelentőségű számomra, hogy az elnökségemet követő évben megkaptam a klub legmagasabb szintű kitüntetését, a Paul Harris Fellow-érmet, egyenesen  Chicagóból. 

Egy fantasztikusan összetartó közösség ez. Mindenki más szakmából jött, van köztünk ügyvéd, művész, orvos, zenész, a legkülönbözőbb területekről érkezünk, de az egymás iránti kölcsönös tisztelet megvan. Két fontos elve van a Rotarynak: az adakozás és a barátkozás. Ennek a kettőnek az elegye és magas etikai kódex jellemzi. Vannak továbbá különböző felkészítő szemináriumok, azon keresztül mind több embert ismerünk meg, országszerte, de a határon túl és a világon is. Erre szintén van személyes példám: egy zenei turnémon, Kanadában (!) történt velem, hogy az egyik szervező emberről utóbb teljesen véletlenül kiderült, hogy szintén Rotarys, méghozzá a bajai klub egykori tagja. Hozzá kell tennem, a klubtagság hozadéka, hogy bárhol is jár az ember a világban és ott esetleg bajba kerül, akkor nyomban fordulhat a legközelebbi Rotary Clubhoz, oda bekopog és máris segítenek neki.

Jelenleg mennyi tagja van a zombori Rotarynak és terveztek-e bővítést?

– Pillanatnyilag tizennyolc tagja van a zombori Rotary Clubnak. Hamarosan jönnek körünkbe fiatal tagok, ami azt is jelenti, hogy nemsokára fiatal elnöke lesz a klubnak, hiszen a chicagói alapítás óta része a Rotarynak (a névadás is ebből ered) a körforgás fogalma, minden téren. Az alapítók az üzlethelységeikben tartottak találkozókat, mindig másnál, hétről hétre, körkörösen ismétlődően. Ahogyan van ez azóta is, az elnök és a titkár személyét illetően: a tagság számától függően legalább egyszer mindenkire sor kerül, hogy elnök és titkár legyen. A jelenlegi elnök Sonja Romić-Švec. Érdekesség még, hogy a Rotaryév július 1-től kezdődik és a következő év július 1-jéig tart. A környéken található Rotary Club még Szabadkán, Topolyán, Zentán, Kúlán és természetesen Újvidéken, ott több is. Mindenkivel nagyon jó az együttműködés, sőt éppen most alakult klub Vukováron is. Velük szintén kiváló a kapcsolata a zombori Rotarynak.

 

Halasítási akció a bajai Rotary Clubbal

Ezek a kapcsolati lehetőségek számomra személyesen is nagyon fontosak, sokat jelentenek emberileg. A háborút követő kilátástalanság után, a jelenkori vírushelyzet okozta bizonytalanságban ilyen szintű nemzetközi barátságokat, kapcsolati (védő)hálót megélni, semmihez sem fogható, bizakodásra okot adó tapasztalat – hallottuk Juhász Raffaeltől, aki jelenleg a Rotary District 2483 (Szerbia és Montenegró) ICC megbízottja és mint ilyen, elősegíti a Magyarországgal való kapcsolatépítést.

L. Móger Tímea, Magyar Szó- Hétvége

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.