Karàcsonyi pàsztorjàtèk- Zombor

A zombori Szenthàromsàg Plèbània kèpeivel kívànunk EREDMÈNYES, BOLDOG ÚJÈVET!
?❄️✨??

Forràs: Szenthàromsàg Plèbània- Zombor

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.