Templombúcsú volt Kúlán- Fennállásának 250. évfordulóját ünnepelte szombaton a Szent György római katolikus templom- Magyar Szó

Szent György vértanúra emlékeztek szombaton Kúlán a róla elnevezett templomban. A bejáratnál elhelyezett kőtábla szerint a templom 1770-ben, Mária Terézia dicső uralkodása alatt épült. Az április 24-én tartott ünnepi misét megelőzően megszentelték a templom bejáratánál lévő külső és belső emléktáblákat, amelyeken azok neve olvasható, akik az elmúlt 16 évben támogatták a templom, a templomkerítés és a Szentháromság-szobor felújítását. Ezt az ünnepi bevonulás követte, majd az oratórium bejárata felett lévő, külön erre az alkalomra készült Az utolsó vacsora című festmény megáldásával folytatódott a szertartás. A 3×1,5 méteres képen Jézus társaságában 17 vajdasági pap és 2 szerzetes képe látható, akik az 1944-es délvidéki megtorlások idején életüket vesztették. A festményt két helyi fiatal képzőművész készítette, Prekajac Ella és Petra.

A szentmise elején Juhász György helyi plébános emlékeztette a jelenlévőket, hogy a jeles évfordulóra igazából tavaly kellett volna emlékezni, de az ünnepséget a járványügyi helyzet miatt idénre halasztották. A szentmisét msgr. Miócs József, a szabadkai Paulinium igazgatója-rektora celebrálta, szentbeszédet pedig dr. Horvát Endre sziváci, veprődi és cservenkai plébános tartott, aki prédikációját az örök érvényű parancsra építette, miszerint az Isten iránti szeretetünk határoz meg bennünket. Kiemelte, Szent Györgyhöz hasonlóan nekünk is törekednünk kell arra, hogy eleget tudjunk tenni a mindennapi kihívásoknak. A György-legenda azt a keresztény meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában legyőzi.

Paraczky László felvétele

A Szent György-napi búcsú ünnepélyesebbé tételéről ezúttal is a 110 éves múltra visszatekintő Szent Cecília egyházi énekkar gondoskodott.
A templombúcsún, mint minden évben, nagy számban vettek részt a helyi és vidéki hívők, és megtisztelte jelenlétével Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője, dr. Kaizinger Tibor, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus első beosztott konzulja, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a tartományi képviselőház elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gyetvai Timea, az MNT munkatársa, Szakállas Zsolt tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár, Kormányos László, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság sporttal megbízott segédtitkára, Damjan Miljanić, Kúla község polgármestere, Valka Károly, Kúla község alpolgármestere, Ljubica Tijanić, Kúla község polgármesteri tanácsosa, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Vladimir Đurović, a kúlai képviselő-testület elnöke, Borislav Tošić, a kúlai ortodox egyház plébánosa és Goga Zsolt, a Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke, továbbá a Szent György római katolikus plébánia pasztorális tanácsának tagjai.
A már említett egyházi képviselők közül jelen volt még Serfőző Dezső adai káplán, Kamen Ferenc dávodi, Pastyik Róbert nagybecskereki, Szungyi Károly adai, Zsúnyi Tibor szenttamási és Szabadi Károly verbászi plébános, valamint jeromonah Platon Salak, ČSVV kúlai görögkatolikus káplán és Borislav Tošić, a kúlai ortodox egyház plébánosa.
Az ünnepi szentmisét követően a templomkertben egy fiatal tölgyfát ültettek a hosszú élet jelképeként.
A jeles ünnep alkalmából a Népkör kistermében alkalmi kiállítás nyílt, amelyen bemutatásra kerültek a kúlai egyház tulajdonában lévő kellékek, régiségek, mise- és ministránsruhák, palástok, misézőkelyhek, két cibórium, mise-, énekes- és imakönyvek, régi bibliák, egyebek.

Paraczky László, Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.