Szűk körben, de ünnepélyesen-Szent Anna- templombúcsú Kupuszinán

Kupuszinán július 26- án, vasárnap tartják a Szent Anna plébániatemplom búcsúját. Idén a vírushelyzet miatti rendelkezések folytán, valamivel szerényebb körülmények között, vásári forgatag, szabadtéri fúvós- koncert, mulatságok és tömeges templomi jelenlét nélkül, de méltó módon ünnepelnek majd. Az búcsú a templom falain belül zajlik és további egyházi tartalommal bővül. Az ünnep részleteiről és az egyházközösség mindennapjairól ft. Kurin István helyi plébánost kérdeztük:

Milyen fejlesztések zajlottak az egyházközösségben, illetve hogyan készültek az ünnepre?

-Jelenleg fejeztük be a templom alávágásának munkafolyamatait, amelyek a Bethlen Gábor Alap jóvoltából valósulhattak meg. Hála Istennek a búcsúi ünnepre elkészült és megtarthatjuk a templomban az ünnepi szentmisét. A vírushelyzet miatti rendelkezések folytán, csupán korlátozott létszámban, de a hívek résztvehetnek a szentmiséken.

Komáromi József fotója

Ami hívek hozzáállását illeti az egyházközösséghez, a templomhoz, azzal kapcsolatban csakis jót mondhatok. A hívek életében a templom szinte az első helyen áll. A kupuszinai közösségére jellemző a buzgó hitélet és a vallásos hagyományok ápolása. Örömmel vesznek részt az egyházközösség életében a mindennapokban, de ünnep idején is. Minden alkalommal, így most is készséggel vettek részt munkaakcióban, ami a templom rendbetételét illeti. Gyakorlatilag, csak össze kell hívnom egy gyűlést, megbeszélünk egy időpontot, kihirdetem, és sokan eljönnek, a szívükön viselik a templom sorsát. Közösségileg is mindenkire lehet számítani, el kell, hogy mondjam, az elmúlt időszakban nagyon jól jött a Dunatáj Egyesülés által készséggel a rendelkezésünkre bocsátott rendezvénysátor, melynek köszönhetően a szabad téren tudtunk miséket tartani. A hívek közösségének valamennyi korosztályából örömmel jönnek segíteni és látogatják a szentmiséket. A templom esetében nagy múltú, öreg épületről van szó, szinte folyamatos felújításra szorul. A közeljövőben is tervezünk különböző lomtalanítási, restaurálási munkálatokat, akciókat.

Ami az eseményeket illeti, örömmel újságolhatom július 19- én elsőáldozást tartottunk a templomban. Hét elsőáldozónk volt idén, négy kislány, három kisfiú.

Minden tekintetben példás közösségről van szó. Augusztus 1- én lesz egy éve, hogy a szilágyi egyházközség mellé (ott 2015 óta szolgálok) a kupuszinai plébániát is megkaptam. Nem volt nehéz beilleszkedni Kupuszinán, ugyanis előtte szintén sűrűn átjártam ide. Az elődömmel, ft. Zsúnyi Tiborral gyakran helyettesítettük egymást a két szomszédos egyházközösségben, amellett pályatársak, fiatalkori jó barátok is vagyunk. A hívek és a faluvezetés részéről is megvan az együttműködési szándék.  

Archív fotó

A mostani búcsú az eddigiektől eltérő módon zajlik majd és az ünnepi szentmise további tartalommal bővül. Mit tudhatunk minderről?

-Az idei búcsú a lehető legszűkebb körben zajlik majd a templom falain belül. Ezzel együtt további tartalmat kap azáltal, hogy búcsú (vasár)napján bérmálás is zajlik egyházközösségünkben. Összesen tizenegyen bérmálkoznak idén a kupuszinai Szent Anna templomban. Lettek volna többen is, de a vírushelyzet miatt sajnos hárman lemondták, ugyanis nem tudnak hazautazni Németországból az alkalomra- hallottuk Kurin István atyától.

Archív fotó a kupuszinai búcsúi forgatagról

A kupuszinai egyházközösség jelene nem hazudtolja meg a templom múltját, amelyről a település honlapján (http://www.kupusina.org/main/index.php) a következőt olvashatjuk:

Kupuszina-Bácskertes török hódoltságot követő újratelepítése (1751) után a bajai és a zombori ferences atyák látták el az ott élő római katolikus hívek lelki gondozását. Az önálló kupuszinai-bácskertesi egyházközösséget báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek alapította 1754-ben. Ettől az évtől kezdve vezetik helyben az anyakönyveket. Jelenleg a plébánián a születettek anyakönyve 1899-től, az egybekeltek és az elhunytak anyakönyve 1907-től található meg. Az előző évekből származó anyakönyveket a II. Világháború után az állami hatóság átmásolás céljából a törvény erejével elvitte a plébánia archívumából, és ezeket a mai napig nem másolta le és nem adta vissza.

A falu első temploma vert falból készült és az 1806-ban épült parókia déli oldalán állt.

A jelenlegi templomot 1808 és 1813 között építették és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária édesanyjának tiszteletére szentelték. Így a templombúcsú minden évben július 26-án, illetve az ezt követő vasárnap kerül megünneplésre. A templom barokk stílusban épült. Méretei: 32,5 m hosszú, 11,72 m széles, belmagasság 12 m, toronymagasság 32 m. 4 harangja van: a legnagyobb 645 kg, a legkisebb 48 kg.

A templomépületet a II. világháború óta kizárólag a hívek adakozásából tartják fenn, mivel a Kalocsai Érsekség által a templomfenntartás céljából adományozott földterületet (50 katasztrális hold) a titói Jugoszlávia államosította. Ez az állapot a mai napig fennáll és minden jogi értelemben orvoslásra szorul.

A templom utolsó belső festését 1990-ben Kiss György és Buják Ede zombori templomfestő mesterek végezték, felújítva és új elemekkel díszítve Udvardy Rudolf apatini mester 1928-ban készült munkáját. A színes vitrázsokat Kiss szül. Tábori Katalin művésznő készítette.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.