Közösségi találkozó Gomboson

Június 12- én Gomboson közösségi találkozót tartott a Vajdasági Magyar Szövetség. Az eseményen jelen voltak a helyi civil szervezetek és intézmények vezetői, továbbá vendégként a VMSZ képviselői és képviselőjelöltjei: Pelt Ilona, dr. Goretić Vámoser Györgyi, Péter István, Dubacz Éva, Jankovich Szilárd, Uzelac Katica, Molnár Tihomir.

Előljáróban Pelt Ilona, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnöke elismerő szavakkal szólt a gombosi magyar közösség helytállásáról, kiállásáról, majd bemutatta a jelölteket, a jelenlevő vendégeket.

Uzelac Katica, tartományi segédtitkár nemcsak a maga, de a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület nevében is szólt:

-A szórvány- lét, a számbeli hátrány nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy tovább működjünk. Három olyan egyesület van a faluban, a magyar közösségen belül, amelyre összpontosítunk. Ez az Arany János Magyar Művelődési Egyesület, a Tamaskó József Méhészegyesület és az Önkéntes Tűzoltó Testület. Igaz, hogy azt szeretnék, politikamentes legyen a működésük, de ez egyszerűen lehetetlen. Mégpedig azért, mert itt a faluban az elmúlt időszakban leginkább tartományi pályázatok futottak be, amelyek lehetővé tették az egyesületek működését. Továbbra is nagyon fontos, hogy megfelelő helyeken képviseltessük magunkat. Komolyabb tervek vannak, például az egyik testvértelepülés, Ballószög IPA- pályázatos partnerséget ajánlott, ehhez az önrészt nekünk kell biztosítani. Az érdekképviseleti politika hátszele nélkül egyik egyesület sem tud fennmaradni. Ezt ideje tudomásul venni, továbbgondolni és ennek mentén működni.

Ami az Önkéntes Tűzoltó Testületet illeti, a Négyesfogatos Tűzoltó Baráti Találkozó mintájára gyerek tűzoltói összejövetelek szervezésére pályázott, pályáz sikerrel. Összefogjuk Kupuszina, Szilágyi, Doroszlói és Gombos gyerek tűzoltóit és közös oktatás zajlik számukra. Gomboson már túl vagyunk egy ilyen eseményen, jöttek vendég- gyerekek. Ennek tematikájában több alkalom terve van soron. Október folyamán bonyolítanánk le a továbbiakat, sőt mindebből hagyományt szeretnénk teremteni. Vannak egészen konkrét újjáépítési és egyéb elképzelések is, egyáltalán nem állunk rosszul, semmilyen szempontból. Föl kell fogni viszont azt, hogy ha egymásba karolunk, akkor tudunk továbblépni, azonban, ha elzárkózunk, akkor nem jutunk messzire közösségileg- hangsúlyozta Uzelac Katica.

Klenanc József, a VMSZ helyi szervezetének oszlopos tagja, egykori vezetője elmondta, lassan rendeződni látszik az Arany János Magyar Művelődési Egyesület termeinek használati módja. Továbbá szólt a Tájház adaptálásáról, tetőzetének, falainak rendezéséről, amely mára megoldott. Megtudtuk, két szoba berendezett eddig és további terveik vannak, amelyek a Tájház egyéb helységeinek felújítására, azok közösségi térré való kialakítására vonatkoznak.

A témában Stepanović Julinna, az Arany János MME elnöke, a hagyományőrző néptánccsoport vezetője a következőket nyilatkozta:

-Az elmúlt másfél, két évben megtapasztaltam azt, hogy csakis a támogatások, az érdekképviselet által tudunk működni. Alakult három néptánccsoport az egyesületen belül, kicsik (3- tól 5 éves korig), középső csoport (általános iskolások), nagy csoport (fiatalok korosztálya). Továbbá működik az egyesületben színjátszó csoport és moderntánc csoport. Leghangsúlyosabb közösségmegtartó erőt a néptánc, a népzene, a hagyományőrzés képvisel, de minden eszközzel, foggal és körömmel harcolunk megmaradásunkért. Ahányan csak vagyunk, mindannyian igyekszünk programokat szervezni. Mindehhez nagy szükség van a segítségre, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetségtől meg is kapunk. A különböző pályázatokon sikerrel szerepelünk, kértünk és kaptunk támogatást népviseleti ruha vételére, de különböző rendezvényekre is, mint például a Gombosi Búcsúi Napok megszervezésére. Mindezért a magyar érdekképviseletnek tartozunk hálával. Külön kiemelném a helyi erő, Uzelac Katica, tartományi segédtitkár személyét, akihez mindig bátran fordulhatunk információért, segítségért. Nagyon fontos számunkra a testvértelepülésekkel való kapcsolat és együttműködés is. Ezek szintén sokat segítenek közösségünk megtartásában- mondta a művelődési egyesület elnöke.

Blagojević Mária, a gombosi József Attila Általános Iskola igazgatója az elmúlt két év fejlesztéseit, eredményeit taglalta:

-A fűtési rendszer fejlesztését még az előző igazgató kezdte el, három szakaszos fejlesztési terv fogalmazódott meg. Jómagam realizáltam, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál benyújtott sikeres projekt- pályázatoknak köszönhetően. Ez annyit jelent, teljes egészében felújítottuk központi fűtésrendszert, két nagy kályhával. Egyetlen dolog maradt még, talán a legnehezebb feladat, a csövek kihelyezése a padlóból, a betonból a falakra. Mindenesetre két év alatt, a VMSZ- es magyar érdekképviseletnek köszönhetően sikerült felújítani a fűtési rendszert és probléma mentesen működtetni. Emellett, Hódság község segítségével is számítógép került minden tanterembe. Legutóbb a Magyar Nemzeti Tanács pályázata jóvoltából a titkár irodájába korszerű, új számítógépet vásárolhattunk. Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt két évben temérdek nyertes pályázat valósult meg, a fentiekben mondottak mellett még interaktív táblák, képzési- projektek stb, Tisztában vagyunk vele, hogy mindez nagyban köszönhető a magyar érdekképviseletnek, odafigyelésnek. A következő tanévben öt magyar ajkú elsős tanulónk lesz. Bizakodóak vagyunk, több ígéretes tervünk van a jövőre nézve. Egyszóval, fontos és létkérdés, hogy az érdekeinkért síkra szállók számára újfent megszavazzuk a kiérdemelt bizalmat- nyilatkozta a gombosi általános iskola igazgatója.

Molnár Tihomir, a VMSZ Hódság községi képviselőjelöltje, a nagytiszteletű Tamaskó Józsefről elnevezett Méhészegyesület elnöke a következőket mondta:

-Aki egyesületet, civil szervezetet vezet, az pontosan tudja, tapasztalja, hogy működése során mennyi segítséget kap a VMSZ- es magyar érdekképviselet részéről. Jómagam is azért vállaltam a jelölést, hogy általam közelebb kerüljön a gombosi magyar közösség a községhez, érdekképviseleti szál legyen a személyem. Ami a gombosi Méhészegyesületet illeti, ahogyan az ilyen jellegű társulások általában, úgy mi is elsősorban szaktanácsadással foglalkozunk. Azonban itt van nekünk Tamaskó József emléke, akinek a hagyatékát fenntartjuk, továbbvisszük. A Méhészegyesület számára gondot jelentett a székhely hiánya. Ez most, hogy a Tájház egy közösségi térré kezd alakulni, megoldódni látszik a közeljövőben. Továbbá immár nem csupán egy Méhészegyesülettel, hanem egy szintén Tamaskó Józsefről elnevezett, általunk alapított Mézlovagrenddel is büszkélkedhetünk. Ez kicsit más szemszögből közelíti meg a méhészetet és magát a névadót, Tamaskó Józsefet, akinek életműve örök példa számunkra- hallottuk a gombosi képviselőjelölttől.

Az est további részében volt lehetőség kérdésfeltevésekre, továbbá megtekintették a gombosi hagyományokat: népviseletet, táncot, népdalokat bemutató, a helyiek által nemrégiben készített látványos kisfilmet is.

Végül a felszólalók és a vendégek arra biztatták a jelenlevőket, hogy június 21- én éljenek a szavazati jogukkal és voksoljanak háromszor az egyedüli magyar, a VMSZ- es érdekképviseleti listára.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.