Beérett a munka gyümölcse- Zombor- Hét Nap

Zombor községben több milliárd dinár értékű beruházások valósultak meg az elmúlt évek során. Az elvégzett infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak Zombor, de a hozzá tartozó települések is élhetőbbé váltak. Az oktatás és az egészségügy terén is jelentős fejlesztések mentek végbe, a város központjában levő piactér felújítása pedig most van folyamatban.

— A napokban fejeződött be a Zombori Műszaki Középiskola és a helyi Dr. Đorđe Lazić Egészségház központi épületének felújítása, kibővült az ipari park, és immár a falvakban is jó minőségű, városi ivóvíz iható. A magyarság megmaradása szempontjából rendkívül fontos a magyar nyelvű oktatás kérdése, e téren is eredményeket tudunk felmutatni — mondta el lapunknak Pribilla Attila, Zombor város alpolgármestere. Mint megtudtuk, a műszaki középiskolát a tartományi kormány 30 millió dináros hozzájárulásával sikerült felújítani. — Az iskolának három épülete van, ebből most kettő lett tatarozva, a harmadik jó állapotban van. Ezek az objektumok műemléknek számítanak, ezért a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet javaslatai alapján végezték el rajtuk a felújítási munkálatokat. Tervben volt a régi, azbesztlapokkal bélelt tornaterem lebontása és egy új felépítése is, de ezeket a munkálatokat a járványhelyzet miatt sajnos el kellett halasztani.

Pribilla azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Zomborhoz tartozó falvak mindegyikében sikerült megőrizni a magyar nyelvű oktatást, és erre a jövőben is kiemelt célként tekintenek.

— Az előző évekhez képest megkétszereztük a magyar nyelvű óvodások számát a városban. A vegyes házasságokban született gyermekek közül sokan nem beszélik tökéletesen a magyart, ezért kísérletképpen nekik egy külön csoportot hoztunk létre. Velük három- és hatéves koruk között intenzíven tanulnak magyarul az óvodában. Mindkét csoportnak külön termei vannak, melyek a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézmény és a Magyar Nemzeti Tanács segítségével lettek kialakítva, illetve felszerelve. Ezeknek a törekvésnek az eredményeként reményeink szerint lesznek olyan szülők, akik az óvoda után is magyar nyelven taníttatják tovább gyermekeiket, hiszen a három év leforgása alatt szépen megtanulhatják a nyelvet, ha előtte nem is beszéltek a legtökéletesebben magyarul.

A központban levő piac felújítása is folyamatban van. A munkálatok értéke meghaladja a 30 millió dinárt, a kivitelezést viszont lassította, hogy a földmunkák során régészeti leleteket, pontosabban régi falmaradványokat találtak.

— Kiderült, hogy a földmunkák során csupán egy régi épület alapjaira bukkantak, így folytatódhattak a felújítási munkálatok. A helyszín teljesen megújul, új térkövekkel rakják ki a piacteret, ahová új fedett asztalok kerülnek. A beruházással megoldják az eddig sok gondot okozó esővíz-elvezetést is. A város történelmi arculata nem változik meg, a Szent István-templom és a paplak patinája megmarad, a napóra továbbra is az eddigi helyén lesz, valamint mementóként a téren látható, régi márványoszlopok és az ezeket összekötő láncok is meg lesznek őrizve.

A szerző felvételei

Az elmúlt időszakban sikerült kibővíteni az ipari parkot, és megtörtént a teljes felszerelése is. Zombor Önkormányzata az úthálózat fejlesztése terén is jelentős sikereket ért el: 3,5 millió dinár értékű beruházás során a város központja és Bezdán között kiszélesítették az utat, melyet meghosszabbítanak majd a béregi határátkelőig, mely ennek köszönhetően a jövőben a nagyobb áruszállító kamionok fogadására is alkalmassá válhat. Ennél viszont fontosabb, hogy a jó minőségű ivóvíz végre el lett juttatva a falvakba is — mondta Pribilla.

— A környékbeli településeken nem volt megfelelő az ivóvíz minősége, ezért a városi vízgyár vizét el kellett juttatni Sztapáron át Doroszlóig. Ebből eredően most Doroszlón hozzákezdhettünk egy 130 millió dinár értékű beruházáshoz, melynek során a falu új ivóvízhálózatot kap, hogy az oda eljutatott jó víz minőségét a régi, elöregedett és cserére szoruló vezetékek ne rontsák el. A jó minőségű ivóvíz más falvakba is el lett juttatva, így Csonoplyára, Kerényre és Nemesmiliticsre, innen pedig Sárira, Őrszállásra és Regőcére kell elvezetni, ezért elengedhetetlen volt egy 50 millió dinár értékű pumpaállomás kialakítása, hiszen a bácsgyulafalvi dombok miatt a vizet több tíz méteres szintkülönbségre kell majd felpumpálni.

Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy a Magyarország és Szerbia együttműködésével megvalósuló, 8,5 millió eurós IPA-projektum részeként Bezdánban két gátat is sikerült felújítani. Mint mondta, a projektum során a Baját és Bezdánt összekötő bajai csatorna medrét helyenként kitisztították, a bajai tápcsatorna kezdeténél egy gát és egy zsilip újult meg, Bezdánban pedig a sebesfoki gátat és zsilipet teszik újra használhatóvá.

— Bezdánt egyébként annyi víz öleli körül, hogy a település szinte szigetnek is tekinthető, a csatornák partjain mintegy ezerre tehető az üdülőházak száma. Ezért azt tervezzük, hogy ezekre a víkendtelepekre eljuttatjuk az ivóvizet a Bezdánban működő vízgyárunkból, ezzel is segítve az idegenforgalom fellendülését — zárta szavait Pribilla.

A Zombori Egészségház is megújult — ezt már dr. Goretić Vámoser Györgyi szakorvos, az egészségház otthoni ápolást és ellátást nyújtó szolgálatának főorvosa, a Vajdasági Magyar Szövetség zombori választási listavezetője mondta el lapunknak. Kiemelte, hogy a 30 millió dinár értékű munkálatokra a szükséges pénzeszközöket még 2018-ban pályázta meg a Zombori Egészségház a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnál az intézmény központi épületének renoválására.

— Ezt az épületet 1960-ban adták át rendeltetésének, azóta nagymértékben leromlott az állapota, és szükségszerű volt a teljes felújítása. Az ablakokat már egy korábbi beruházás során lecserélték, így a nyílászárók közül most csak új ajtókra volt szükség. A munkálatok során renoválták a vizesblokkokat, lecserélték a vezetékeket, valamint új fali és padlóburkolat is szükségesnek bizonyult. Az épület udvari része is tatarozva lett, és a költséghatékonyabb energiafelhasználás érdekében hőszigetelést is kapott. Ezek a munkálatok csupán a felújítás első fázisába tartoznak, hiszen az épület homlokzatához most nem nyúltak hozzá. A munkálatok kivitelezése egyébként szakaszosan történt, annak érdekében, hogy ne szüneteljen a betegellátás. További jó hír, hogy az intézmény autóállománya is megújult az utóbbi években. Ki kell emelnem azt is, hogy dr. Úri Emesének, a Zombori Egészségház igazgatónőjének és a város vezetőinek köszönhetően az orvoshiány ellenére azt is sikerült elérni, hogy a Zomborhoz tartozó falvak mindegyikében a hét minden munkanapján legyen orvos, ami sajnos nem minden vajdasági településre jellemző. 

A tartományi kormány határozata alapján a zombori Dr. Radivoj Simonović Közkórház is teljes körű felújításon esik majd át, ami azért is fontos, mert ez az intézmény Zombor, Apatin, Hódság és Kúla, tehát 4 község és a hozzájuk tartozó 37 településen élő mintegy 200 000 ember ellátásáról gondoskodik. Egész Nyugat-Bácska lakossága ehhez az intézményhez gravitál — tette hozzá a VMSZ listavezetője.

— A tervezett fejlesztés összértéke meghaladja a 20 millió eurót. Új épületet kap a sebészeti osztály, a mostani ugyanis a ’80-as évek közepén lett átadva rendeltetésének, és azóta nem lett tatarozva. Az ingatlan állapota olyan rossz volt, hogy a régi felújítása helyett olcsóbb egy új építése. A döntés értelmében a tüdőosztálynak helyet adó objektum helyén lesz majd az új sebészet, a jelenlegit pedig felújítják, és ide kerül majd át a teljes belgyógyászati osztály. Ennek a projektumnak a megvalósulása többéves folyamat lesz.

A szakorvos továbbá arról is beszámolt, hogy az elmúlt években jelentős eszközbeszerzés is történt az intézményben: új CT-készüléket, ultrahang-berendezéseket, endoszkópos tornyokat és egyéb orvosi műszereket vásároltak. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a páciensek várakozási ideje a különféle vizsgálatokra és az eszközös beavatkozásokra.

Kartali Róbert, Hét Nap

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.