Klenanc József átvette a VMMSZ Plakett díját- Felterjesztés

Klenanc József, gombosi művelődés-, és közösségszervező a Magyar Kultúra Napjának délvidéki központi ünnepségén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakett díjában részesült.

A rangos díjra való felterjesztés szövegét az alábbiakban olvashatják:

Klenanc József 1953. január 28- án született Gomboson. Itt végezte el az általános iskolát, majd a zombori gimnázium tanulója lett- tanulmányait Újvidéken folytatta közgazdászhallgatóként. Visszatérve szülőfalujába, családot alapított. A 80- as évektől a Hódsági Községi Katonai Ügyosztály referense, majd a viharos polgárháborús évek után a gombosi Mezőgazdasági Szövetkezet titkára 1996- tól egészen annak felszámolásáig. 2014- től négy éven át a gombosi helyi közösség titkára, megbízatásának végeztével nyugdíjba vonult.

Életútját ugyanakkor igazán a különféle, közösségi összefogásból születő szervezeteknél eltöltött hosszú és tartalmas évek jellemzik.

Minthogy édesanyja óvónőként s ebből adódóan gyermeknéptánc- oktatóként is dolgozott, már gyerekkorában megismerkedett a gombosi hagyományokkal, néptánccal, népviselettel. Ugyanakkor Józsi bácsinak nem a néptánc lett az elsődleges érdeklődési köre. Gimnáziumi évei alatt csatlakozott a gombosi amatőr színjátszókhoz, a Négyesfogat rendezvénysorozat visszatérő szereplőjévé vált- és az is maradt mind a mai napig! A színjátszás mellett rendezőként is fontos szerepet vállalt a társulat életében. Sőt, jeleneteket is írt- szatirikus műveit különféle pályázatokon díjazták is.

Közösségépítő tevékenységének kezdete is ekkora datálható: munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyike volt azoknak a lelkes aktivistáknak, akik a 70- es évek derekán házról házra járva próbálták meggyőzni az embereket, hogy a helyi járulékot fordítsák egy új iskola felépítésére. Törekvése nem bizonyult hiábavalónak: 1979- ben megkezdődhetett az építkezés, 1982- ben pedig átadták a gombosi József Attila Általános Iskola új épületét.

A gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesületben kifejtett tevékenysége nagymértékben hozzájárult a szervezet sikeres működéséhez és későbbi fennmaradásához. Tagsága során nincs olyan pozíció, amelyre nem jelölték volna, amelyet ekként ne töltött volna be. A 90- es évektől volt az egyesület elnöke, alelnöke, titkára és több ízben vezetőségi tagja is. A háború utáni nehéz időszakban is egybetartotta a szervezetet, ezáltal életben tartotta a közösségi szellemet. 2001- ben vezetőségi és egyben helyi közösségi tanácstagként nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a gombosi kultúrotthon új tetőt kapjon, tatarozzák, nyílászáróit kicseréljék: így megőrizve a helyi kultúrélet valódi otthonaként a következő generációk számára.

Közben- főként szervezőként- felkarolta a tánccsoportot is, amely számos hazai, anyaországi, testvértelepülési fesztiválon és szemlén tette le névjegyét (Sziget Fesztivál, tököli nemzetközi folklórfesztivál, ulmi Donaufest).

Az egyesületnél eltöltött utóbbi húsz évben, mint hagyományápoló is jeleskedett: többször fellépőként csatlakozott a néptánccsoporthoz, és a rövid ideig működő vegyes kórusban is szerepelt.

A gombosi jubileumi L. Gyöngyösbokréta egyik megálmodója: kulcsszerepet vállalt abban, hogy a vajdasági magyarság legnagyobb néptáncszemléje hazatérjen bölcsőjébe, Gombosra. Elhitette a megfogyatkozott gombosi lakossággal, hogy képes vendégül látni a fesztivált, ezzel új erőt adva a közösségnek. Ennek érdekében nagyon sok gombosival beszélt. Mindezek mellett példátlan összefogást kezdeményezve egyesítette a település civil szervezeteit, vállalkozóit. A segédkező civilek élén állva, pontosabban csendben a háttérben munkálkodva, szilárd alapot jelentett közös álmunk megvalósításához.

Talán itt kell megemlítenünk a gombosi tájház felújításának szervezését és felügyelését, valamint a jubileumi L. Négyesfogat előkészítése és a folytatás mellett hitet tevő, ösztönző, cselekvő szavait! S ha már a jubileumoknál tartunk: a Négyesfogattal együtt jubilált ő is, pontosabban színjátszó munkássága is aranykorba lépett.

József a politikai életnek is aktív szereplője. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének oszlopos tagja, korábbi elnöke. Több ciklusban volt a helyi közösség tanácsának tagja, 2014-2018 között annak titkáraként dolgozott. Ebben az időszakban az Arany János Magyar Művelődési Egyesülettel karöltve még erősebb kötelékek alakultak ki az anyaországgal, Ballószöggel és Őcsénnyel, a felvidéki Gombos- Nagyidával, a szlavóniai Harasztival, és a következő lépés lehet a székelyföldi Mikóújfalu. Megálmodta Nyugat-Bácska első székelykapuját, amelyet a már említett Mikóújfalu ajándékozott Gombosnak.

Klenanc József, közkedveltebb nevén csak mindenki Öcsi bácsija jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Ennek ellenére továbbra is szívén viseli a művelődési egyesület és a közösség, így az utánpótlás-nemzedék ügyeit.

Öcsi bácsi nem csak egy hagyományőrző vagy hagyománykedvelő személy. Nem csak egy színjátszó, táncos vagy művelődésszervező. Nem csak egy vezetőségi tag vagy titkár, elnök, vezető. Nem csak közösségépítő vagy éppen közösségkovácsoló személyiség. Talán kicsit minden, így ebben a sorrendben. Szervezőkészsége példaértékű. Eddigi alázatos munkájának elismeréseként, a fent ismertettek alapján, úgy gondoljuk, Klenanc József méltó a Plakett díjra.

A gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület vezetősége

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.